Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 45, 1.4-6
Sirosy nofidin'Iaveh hanangana an'i Jerosalema sy ny Tempoly indray, mba ho fantatra sy hankalazaina amin'ny tany rehetra ny anaran'Iaveh, ary mba ho voavonjy Israely sy hibebahan'ny firenena rehetra.

       1Izao no lazain'ny Tompo, amin'ilay voahosony, amin'i Sirosy,
izay notantanako tamin'ny tànany havanana,
mba handavo ny firenena rehetra eo anatrehany,
sy hamaha ny fehin-kibon'ireo mpanjaka,
ary hamoha ny varavarana eo anoloany,
mba tsy ho voasakana tsy hiditra amin'ireny izy.
       4Jakoba mpanompoko,
sy Israely voafidiko,
no niantsoako anao tamin'ny anaranao;
sy nanendreko anao, fony mbola tsy nahalala ahy hianao.
       5Izaho no Iaveh, ary tsy misy hafa koa;
tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho!
Nampisikina anao aho, fony hianao mbola tsy nahalala ahy;
       6mba hahafantaran'ny olona, hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany
fa tsy misy na inona na inona afa-tsy izaho!
Izaho no Iaveh ary tsy misy hafa. >