Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 49, 1-6,
Ilay Mpanompon'Iaveh sy ny asany ankapobe - Fanafahana ny lasan-ko babo - Haorina indray Diona; teny telo avy amin'Andriamanitra, antoky ny famonjena.

       1Mihainoa ahy, ry nosy;
mitandrema hianareo, ry firenena lavitra!
Iaveh efa niantso ahy hatrany am-bohoka,
efa nilaza ampahibemaso ny anarako, hatrany an-kibon'i neny.
       2Nataony sabatra maranitra ny lelako;
nalofany tamin'ny aloky ny tànany aho;
nataony zana-tsipìka maranitra aho,
nafeniny teo amin'ny tranon-jana-tsipìkany.
       3Ary hoy izy tamiko: Mpanompoko hianao, ry Israely,
izay hataoko reharehako.
       4Dia hoy kosa aho: Foana ny nisasarako;
zava-poana sy tsinontsinona, no nandaniako ny heriko;
fa ao amin'ny Tompo ny rariny ananako,
ao amin'Andriamanitro ny valisoa ho ahy.
       5Ary ankehitriny miteny Iaveh,
izay namorona ahy hatrany am-bohoka mba ho mpanompony,
hampody an'i Jakoba aminy indray,
ary mba ho tafakambana aminy indray Israely.
- Ary mahazo voninahitra eo imason'ny Tompo aho,
ary Andriamanitro no heriko. -
       6Hoy izy: Mbola zavatra kely foana ny maha-Mpanompoko anao,
hanangana ny firenen'i Jakoba indray,
sy hampody ireo sisa voatahiry amin'Israely;
fa hatsangako ho fahazavan'ny firenena hianao,
mba hihitaran'ny famonjeko
hatramin'ny faran'ny tany. >