Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 58, 7-10

       <7Moa tsy ny hizaranao ny mofonao amin'izay noana va;
sy ny hampiantranoanao ireo mahantra tsy manan-kidirana,
sy ny hanafianao izay hitanao miboridana,
ary ny tsy hiviliana tsy hijery ny tapaky ny tenanao?
       8Amin'izany ny fahazavanao hiposaka hoatra ny fahazavan'ny maraina,
ary ny fahasitrananao ho tonga faingana;
ny fahamarinanao, hialoha làlana anao;
ny voninahitry ny Tompo ho vodi-làlanao.
       9Amin'izany hianao hiantso, ary Iaveh hamaly;
hianao hitaraina, ary izy hanao hoe: Inty aho!
Raha esorinao tsy ho eo aminao intsony ny jioga,
ny fanambanana sy ny teny manala baraka;
       10raha manome ny haninao ho an'ny noana hianao,
sy mamoky ny fanahy miferin'aina;
hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao,
hamirapiratra hoatra ny mitataovovonana ny aizinao: >