Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 58, 9b-14,

       <9Amin'izany hianao hiantso, ary Iaveh hamaly;
hianao hitaraina, ary izy hanao hoe: Inty aho!
Raha esorinao tsy ho eo aminao intsony ny jioga,
ny fanambanana sy ny teny manala baraka;
       10raha manome ny haninao ho an'ny noana hianao,
sy mamoky ny fanahy miferin'aina;
hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao,
hamirapiratra hoatra ny mitataovovonana ny aizinao:
       11ary Iaveh hitari-dàlana anao mandrakizay;
sy hamoky ny fanahinao eny amin'ny tany karankaina;
ary hanome hery ny taolanao.
Ho tahaka ny zaridaina tsara tondraka hianao,
sy ho tahaka ny loharano velona,
tsy manam-paharitana.
       12Ny taranakao hanorina indray ny rava ela;
hianao hanangana ny fanorenana nalatsaka fahagola;
ny olona hiantso anao hoe: Mpanamboatra ny banga,
mpamelon-dàlana hahatonga ny tany ho azo honenana.
       13Raha fadinao ny manitsakitsaka ny sabata,
amin'ny fanaovana ny raharahanao amin'ny androko masina,
raha ny sabata no antsoinao hoe: fahafinaretana,
sy ny andro masin'ny Tompo hoe, mendrika ho hajaina.
Koa manajà azy amin'ny tsy fanarahana ny làlanao
sy tsy fanaovana ny raharahanao, na ny teniteny foana;
       14dia hahita fahafinaretana ao amin'ny Tompo hianao amin'izany;
sady hasandratro toy ny mpandresy, eo amin'ny avo amin'ny tany,
sy hampiaraniko amin'ny lovan'i Jakoba rainao;
fa ny vavan'ny Tompo no efa niteny. >