Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Joany

Joany toko 1, 29-40

       <29Nony ampitso, nahita an'i Jesoa nanatona azy Joany ka hoy izy: Indro ny Zanak'ondrin'Andriamanitra; indro ilay manala ny fahotan'ny olona. 30Izy no ilay nantsoiko hoe: Misy lehilahy avy ao aoriako, sy efa tonga eo alohako, satria talohako izy. 31Ary izaho tsy nahalala azy; fa mba hampisehoana azy amin'Israely no nahatongavako manao batemy amin'ny rano. 32Ary nilaza marina Joany nanao hoe: Efa hitako ny Fanahy Masina nidina avy any an-danitra toy ny voromailala, ka nitoetra teo amboniny. 33Ary izaho tsy nahalala azy, fa izay naniraka ahy hanao batemy amin'ny rano no nilaza tamiko hoe: Izay hitanao hidinan'ny Fanahy Masina sy hitoerany eo amboniny no ilay manao batemy amin'ny Fanahy Masina. 34Ary nahita aho ka milaza marina fa izy no Zanak'Andriamanitra.
       35Nony ampitson'izay indray, dia mbola teo koa Joany sy ny mpianany roa lahy; 36ka hoy izy nahatazana an'i Jesoa nandalo: Indro ny Zanak'ondrin'Andriamanitra. 37Nandre izany ireo mpianany roa lahy ireo, dia nanaraka an'i Jesoa. 38Ary nitodika Jesoa ka nahita azy ireo nanaraka azy, dia nanao taminy hoe: Inona no tadiavinareo? Ary hoy izy ireo taminy: Raby, (izany hoe, ry Mpampianatra, raha adika) aiza hianao no mitoetra? 39Dia hoy izy taminy: Avia fa ho hitanareo. Dia nandeha izy ireo ka nahita izay nitoerany, sy nitoetra teo aminy tamin'iny andro iny; ary tokony ho tamin'ny ora fahafolo tamin'izay.
       40Andre rahalahin'i Simona Piera no anankiray tamin'izy roa lahy izay nandre ny tenin'i Joany ka nanaraka an'i Jesoa. >