Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joely

Joely toko 2, 12-18

       <12Na ankehitriny aza anefa, - teny marin'ny Tompo,
miverena amiko, amin'ny fonareo rehetra,
amin'ny fifadian-kanina sy amin-dranomaso amam-pitarainana.
       13Ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo,
dia miverena amin'ny Tompo Andriamanitrareo,
fa mamindra fo sy miantra izy,
malain-kitezitra sy be hatsaram-po,
ary ny loza afitsony dia alahelovany.
       14Iza moa no mahalala fa tsy hihemotra sy tsy hanenina,
ary tsy hamela fitahiana eo aoriany izy,
dia ny fanatitra amam-panatitra araraka ho an'ny Tompo Andriamanitsika?
       15Tsofy ao Siona, ny trompetra,
miantsoa fifadian-kanina,
mamoria fiangonana.
       16Eho ny vahoaka,
miantsoa fivoriana masina,
angony ny anti-panahy,
vorio ny ankizy madinika,
sy ny zaza minono.
Aoka ny mpampakatra handao ny efi-tranony,
ary ny ampakarina ny trano lainy.
       17Eo anelanelan'ny alo-baravarana sy ny otely, dia aoka ny mpisorona
mpanao raharahan'ny Tompo, hitomany
ka hanao hoe: Iaveh รด, tsimbino ny vahoakanao,
aza hatolotrao halam-baraka ny lovanao,
ka hataon'ny firenena fandatsa.
Ahoana no dia hanaovana any amin'ny firenena hoe:
Fa aiza izay Andriamaniny?
       18Nentanin'ny fahasarotam-piaro ny taniny Iaveh
ka namindra fo ny vahoakany. >