Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joely

Joely toko 4, 12-21,

       <12Aoka hitsangana ny firenena, ary aoka hiakatra izy
ho eny amin'ny lohasahan'i Josafata!
Fa any no hipetrahako hitsara
ny firenena rehetra manodidina.
       13Raiso ny antsy fijinjana
fa masaka ny vary;
avia hanosihosy
fa feno ny famiazam-boaloboka,
mihoatra ny barika;
satria be ny haratsian'izy ireo.
       14Vahoaka be, vahoaka be,
ao amin'ny lohasahan'ny fanapahana!
       15Ny masoandro amam-bolana, nihamaizina,
afaka amin'ny kintana ny famirapiratany.
       16Hierona avy ao Siona Iaveh,
ary hampandre ny feony avy eo Jerosalema izy;
hihorohoro ny tany aman-danitra.
Nefa Iaveh no ho fialofana ho an'ny vahoakany,
ho fiarovana ho an'ny zanak'Israely.
       17Dia ho fantatrareo fa Iaveh Andriamanitrareo aho,
izay monina ao Siona, tendrombohitro masina;
ho fitoerana masina, Jerosalema,
ka tsy hodiavin'ny hafa firenena intsony.
       18Amin'izany andro izany dia hitete avy amin'ny tendrombohitra rehetra ny divay vaovao;
ny havoana handriaka ronono;
ary ny lohasahan-driaka any Jodà, hitsororohan'ny rano avokoa.
Hisy loharano hivoaka avy ao an-tranon'ny Tompo,
ka handena ny lohasahan'ny Akasià.
       19Ejipta kosa, hanjary tany lao,
Edoma ho efitra faharavana,
noho ny fahasiahana namelezany ny taranak'i Jodà,
fa nandatsaka ny ra tsy manan-tsiny teo amin'ny taniny izy ireo.
       20Ary Jodà, honenana mandrakizay,
ary Jerosalema koa mandritra ny taona mifandimby.
       21Fa hosasako ny ran'izy ireo, izay mbola tsy voasasako.
Dia honina ao Siona Iaveh. >