Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Levitika

Levitika toko 19, 1-2,11-18,
Lalàna samihafa momba ny fitondran-tena.

       1Ary Iaveh niteny tamin'i Moizy nanao hoe: 2Mitenena amin'ny fiangonan'Israely rehetra, lazao aminy hoe:
Aoka ho masina hianareo, satria masina aho, Iaveh Andriamanitrareo.
       11Aza mangalatra, aza mifamitaka na mifandainga hianareo.
       12Aza mianian-tsy tò amin'ny anarako, fa fanamavoana ny anaran'Andriamanitrao izany. Izaho no Iaveh.
       13Aza mampahory ny namanao, na manendaka azy. Aza tànanao miloak'alina ny karaman'ny mpikarama.
       14Aza manozona ny marenina, na mametraka eo alohan'ny jamba izay zavatra mety hamotraka azy, fa matahora an'Andriamanitrao. Izaho no Iaveh.
       15Aza manao ny tsy rariny amin'ny fitsarana: ny mahantra aza ananana tombom-pitia, ny manan-karena aza ananana fankasitrahana, fa ny rariny ihany no hitsaranao ny namanao.
       16Aza manely fanaratsiana eo amin'ny firenenao. Ary aza mitsangan-ko vavolombelona handatsaka ny ràn'ny namanao. Izaho no Iaveh.
       17Aza mankahala ny rahalahinao ao am-ponao, fa mananara ny namanao, mba tsy hahazoanao heloka noho ny aminy. 18Aza mamaly ratsy, na manao an-dolom-po amin'ny zanaky ny firenenao. Fa tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Izaho no Iaveh. >