Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Lioka

Lioka toko 1, 14-21,
Sasin-teny - Ny hahaterahan'i Joany Batista - Ny hahaterahan'ny Mpamonjy - Ny namangian'i Maria an'i Elizabeta - Ny nahaterahan'i Joany Batista.

       1Noho ny maro efa nanoratra ny tantaran'ny zavatra inoana tokoa amintsika 2sy noraisintsika tamin'ny vavolombelona sady nahita maso no mpitory teny hatramin'ny voalohany, 3dia nataoko fa mety koa, rahefa niala nenina aho hahalala tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny niandohany, ny hanoratra azy milamina tsara ho anao, ry Teofily manan-kaja, 4mba ho fantatrao fa marina tokoa izay nampianarina anao.
Lioka toko 4, 14-21,

       14Tamin'izay Jesoa, dia nentin'ny herin'ny Fanahy niverina tany Galilea indray, ary niely tamin'ny tany manodidina rehetra ny lazany. 15Nampianatra tao amin'ny sinagogan'izy ireo izy, ka nankalazain'izy rehetra.
       16Nony tonga tany Nazareta tan├ána nahabe azy izy, dia niditra tao amin'ny sinagoga araka ny fanaony tamin'ny andro sabata, ary nitsangana hanao ny famakian-teny. 17Natolotra azy ny bokin'Izaia mpaminany, ka nony novelariny dia hitany ny teny voasoratra hoe: 18Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo, fa nanosotra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy sy naniraka ahy hankahery ny torotoro fo, 19hilaza fahafahana amin'ny mpifatotra sy fahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahorina ary hitory ny taom-pahasoavan'ny Tompo sy ny andron'ny famaliana. 20Nony nahorony ny boky dia naveriny tamin'ny mpitandrina ka nipetraka izy, ary nif├ántaka tany aminy avokoa ny mason'izy rehetra tao amin'ny sinagoga. 21Dia rafitra niteny taminy indray Jesoa nanao hoe: Androany no efa tanteraka eo amin'ny sofinareo izany Soratra izany. >