Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Lioka

Lioka toko 24, 1-12,
Ny vehivavy sy Piera teo amin'ny fasana - Ireo mpianatra roalahy nankany Emaosy - Ny nisehoan'i Jesoa tamin'ny Apostoly - Ny hafatra farany - Ny niakarany ho any an-danitra.

       1Nony marainakoan'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nankany amin'ny fasana izy ireo nitondra ny zava-manitra efa namboariny, 2ary hitany fa efa voakodia lavidavitry ny fasana ny vato, 3ka niditra izy ireo, fa tsy nahita ny fatin'i Jesoa Tompo. 4Mbola very hevitra noho izany eo izy ireo, dia indro nisy olona roa lahy niseho teo akaikiny, nitafy fitafiana mamirapiratra. 5Dia natahotra izy ireo ka niondrika, fa nilazan'iretsy hoe: Nahoana no atý amin'ny maty no itadiavanareo izay velona? 6Tsy eto izy fa efa nitsangana; tsarovy ny teny nolazainy taminareo fony izy mbola tany Galilea, hoe: 7Tsy maintsy hatolotra ao an-tànan'ny mpanota ny Zanak'olona sy hofantsihana amin'ny hazo fijaliana, ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. 8Izay vao tsaroany ny tenin'i Jesoa, 9ka tafaverina avy tany amin'ny fasana izy ireo dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy sy ny namany rehetra: 10dia Maria Madelena sy Joana ary Maria renin'i Jakoba izany, ary ny vehivavy hafa niaraka taminy koa dia samy nilaza izany tamin'ny Apostoly. 11Fa nataony ho arirarira foana ny tenin'izy ireo ka tsy ninoany. 12Piera kosa anefa dia nitsangana nihazakazaka nankany amin'ny fasana, ary niondrika izy, fa ny lambam-paty ihany no hany hitany tao ka lasa nody, gaga foana noho ny zava-niseho tao. >