Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Matio

Matio toko 14, 1-12,
Ny nahafatesan'i Joany Batista - Ny nampitomboan'i Jesoa ny mofo dimy - Jesoa sy Piera mandeha eny ambony rano - Be no sitrana.

       1Tamin'izany andro izany, dia ren'i Heroda tetrarka ny lazan'i Jesoa; 2ka hoy izy tamin'ny mpanompony: Joany Batista izay; efa nitsangana tamin'ny maty izy, ka izany no ahavitany fahagagana maro. 3Fa Heroda efa nampisambotra an'i Joany, ka nanagadra sy nanao azy an-tranomaizina, noho ny amin'i Herodiada vadin'i Filipo rahalahiny. 4Satria Joany nilaza taminy hoe: Tsy mahazo manambady io hianao. 5Nitady hamono azy Heroda, saingy natahotra ny vahoaka, satria nataon'ny olona fa mpaminany Joany. 6Ary tamin'iny andro nankalazana ny nahaterahan'i Heroda, dia nandihy teo anatrehan'ny olona nasaina ny zanakavanin'i Herodiada, ka nahafaly an'i Heroda. 7Noho izany dia nianiana izy hanome azy izay zavatra hangatahiny na inona na inona. 8Efa nomen-dreniny hevitra rahateo razazavavy, ka hoy izy hoe: Omeo ahy eto amin'ny lovia ny lohan'i Joany Batista. 9Dia nalahelo ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy noho ny olona niara-nihinana taminy, dia nasainy homena azy ihany izany; 10ary naniraka nampanapaka ny lohan'i Joany tao an-tranomaizina izy. 11Dia nentina tamin'ny lovia ny lohany, ka nomena an-drazazavavy, ary nentiny tany amin-dreniny. 12Nalain'ny mpianatr'i Joany kosa ny faty dia naleviny, vao lasa izy nilaza izany tamin'i Jesoa. >