Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Voalohan'ny Mpanjaka

1 Mpanjaka toko 19, 16-21,
<16hosory ho mpanjakan'Israely Jehoa, zanak'i Namsi, ary hosory ho mpaminany handimby anao Elisea, zanak'i Safata, avy any Abela Mehola. 17Ka izay ho afa-mandositra ny sabatr'i Hazaela dia hovonoin'i Jehoa, ary izay ho afa-mandositra ny sabatr'i Jehoa dia hovonoin'i Elisea. 18Hamela fito arivo lahy ao amin'Israely anefa aho, dia ireo rehetra tsy nandohalika tamin'i Baala, ireo rehetra tsy nanoroka an'io tamin'ny vavany.
       19Nony niala teo Elia, dia nahita an'i Elisea, zanak'i Safata niasa tany. Omby efatra amby roapolo tsiroaroa no teo alohany, ka teo amin'ny faharoa ambin'ny folo laharana izy. Nanatona azy Elia sady natsipiny taminy ny kapaotiny. 20Nilaozan'i Elisea ny ombiny, dia nihazakazaka nanaraka an'i Elia izy, nanao hoe: Aoka handeha hanoroka an'i dada sy ineny aho, dia hanaraka anao. Ary hoy Elia taminy: Mandehana miverina, fa naninona anao moa aho? 21Dia niala teo aminy Elisea, ka nalainy ny omby roa mikambana sy novonoiny, ary ny jiogan'ny omby no nandrahoany ny henany, ary nomeny hohanin'ny olona izany, vao niainga izy nanaraka an'i Elia sy nanompo azy. >