Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 31, 10-13.19-20.30-31.

       <10ALEPH
Iza no mba mety mahita vehivavy mahery fo?
mihoatra lavitra noho ny an'ny voahangy, ny tombany.
       11BETH
Matoky azy, ny fon'ny lahy,
ary tsy mba handao azy ny tombony miditra.
       12GHIMEL
Soa no ataony aminy, fa tsy mba ratsy;
amin'ny andro rehetra iainany.
       13DALETH
Mamory ny volon'ondry aman-drongony izy,
dia miasa an-kafaliana, amin'ny tanany.
       19YOD
Mandray ny fihazonam-bohavoha ny tanany;
ary mihazona ny ampela ny rantsan-tanany.
       20KAPH
Manatso-tanana amin'ny ory izy;
ary mamela-tanana amin'ny mahantra.
       30SCHIN
Fitaka ny bika soa, zava-poana ny hatsaran-tarehy;
fa ny vehivavy matahotra an'ny Tompo ihany no hoderaina.
       31THAV
Aoka ny vokatra avy amin'ny tanany homena azy;
ary aoka hitory fiderana eo am-bavahady ny asany. >