Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 105, 1,5,8-9,24-25,26-27,
Soa nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoaka hebrio hatramin'ny andron'i Abrahama ka hatramin'ny nitoerany tany amin'ny tany nampanantenaina.

       1Mankalaz√† an'ny Tompo, miantsoa ny anarany;
ampahafantaro eny amin'ny firenena ny asa lehibe nataony.
       5Tsarovy ny asa mahagaga nataony,
ny fahagagana amam-pitsarana navoaky ny vavany,
       8Tsaroany mandrakizay ny fanekeny,
ilay teny nolazainy marimarina ho an'ny taranaka mandimby;
       9Fanekena nataony tamin'i Abrahama;
ary fianianana nataony tamin'Isaaka.
       24Nohamaroin'Andriamanitra fatratra ny vahoakany,
ary nataony mahery noho ireo mpampahory azy.
       25Novany ny fon'ireo, ka tonga nankahala ny vahoakany,
sy nanao famadihana an'ireo mpanompony.
       26Dia nirahiny Moizy mpanompony,
sy Aarona olom-boafidiny.
       27Ary ireo nanao ny famantaran'Andriamanitra teo amin'izy ireo,
nanao fahagagana teo amin'ny tanin'i Kama. >