Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 112, 1-2,3-4,5-6,
Fahasambaran'ny olo-marina. Aleloia!

       1ALEPH
Sambatra ny olona matahotra an'ny Tompo,
BETH
izay mametraka ny hafaliany rehetra, amin'ny fitandremana ny didiny.
       2GHIMEL
Hahery ambonin'ny tany ny taranany;
DALETH
hambinina ny taranaky ny marina.
       3HE
Fiadanana sy harena no ao an-tranony;
VAV
ary maharitra mandrakizay ny fahamarinany.
       4ZAIN
Fahazavana no miposaka ao amin'ny aizina ho an'ny olo-mahitsy.
HETH
ho an'izay mamindra fo sy miantra ary marina.
       5TETH
Sambatra ny olona manao famindram-po sy mampisambotra;
YOD
hahery an'ady izy, eo amin'ny fitsarana.
       6KAPH
Fa tsy mba hangozohozo na oviana na oviana izy,
LAMED
hamela fahatsiarovana mandrakizay ny marina. >