Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 118, 1,8-9,21-23,26,28cd,29,
Hira fisaorana, fanao amin'ny fombam-pivavahana mandeha.

       1(Raha vao miainga ny fivavahana mandeha)

Miderà an'ny Tompo, fa tsara fo izy,
fa mandrakizay ny famindram-pony!
       8Aleo mitady fialofana amin'ny Tompo,
toy izay mitoky amin'olombelona.
       9Aleo mitady fialofana amin'ny Tompo,
toy izay mitoky amin'ny mpanapaka.
       21(Ny filohan'ny vahoaka)

Hankalaza anao aho fa namaly vavaka ahy hianao,
ka efa famonjena ahy hianao.
       22Ny vato narian'ny mpanorina,
dia tonga vato fehizoro.
       23(Ny mpisorona)

Asa vitan'ny Tompo izany,
ka zava-mahagaga eo imasontsika.
       26(Ny mpisorona miteny amin'ny mpitarika)

Isaorana anie ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo!
Mitso-drano anareo, avy ao an-tranon'ny Tompo izahay!
       28(Ny vahoaka)

Hianao no Andriamanitro, ka hidera anao aho;
Andriamanitro, ka hanandratra anao aho.
       29(Miaraka daholo)

Mankalazà an'ny Tompo fa tsara fo izy,
mandrakizay ny famindram-pony! >