Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 33, 2-3.4-5.12.22

       <2Miderà an'ny Tompo amin'ny harpa,
mihirà ho azy amin'ny valiha tory folo.
       3Mihirà fihiram-baovao ho voninahiny;
ampiaraho amim-pahaizana amin'ny zava-maneno ny feonareo.
       4Fa mahitsy ny tenin'ny Tompo,
ary tanteraka tsy misy tomika ny asany rehetra.
       5Tia ny rariny sy ny hitsiny izy;
henika ny hatsaram-pon'ny Tompo ny tany.
       12Sambatra ny firenena manana an'ny Tompo ho Andriamaniny;
sambatra ny vahoaka nofidiny ho lovany!
       22Iaveh ô, ho aminay anie ny fahasoavanao,
araka ny anantenanay anao! >