Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 50, 7abc,8ab-9ab,10ab-11ab,12ab-13ab,16bc-17ab,

       <7Mihainoa, ry vahoakako, fa hiteny aho;
henoy, ry Israely, fa hananatra aho,
Izaho no Elohima, Andriamanitrao.
       8Tsy ny amin'ny soronao no aniniako anao,
fa eo anatrehako mandrakariva ny soronao dorana.
       9Tsy haka izay ombalahy ao an-tranonao aho,
na izay osilahy ao am-balanao.
       10Fa ahy avokoa ny biby any an'ala,
mbamin'ny biby eny an-tendrombohitra, an'arivony.
       11Fantatro daholo ny voromanidina eny an-tendrombohitra,
ary eo am-pelatanako izay mihetsiketsika rehetra eny an-tsaha.
       12Raha mba noana aho, tsy hilaza aminao akory,
fa ahy avokoa izao tontolo izao sy izay ao aminy.
       13Moa mihinana izay nofon'ombalahy va aho?
Moa misotro izay ran'osilahy va aho?
       16Fa amin'ny ratsy fanahy kosa, dia hoy Andriamanitra:
Ahoana no mba anononanao ny lalàko,
sy anaovanao am-bava ny fanekeko,
       17izay hianao olona mankahala fifehezana,
sy manifika ny teniko any ivohonao? >