Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 51, 3-4,5-6a,12-13,14,17,

       <3Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko, araka ny fiantranao;
vonoy ny hadisoako, araka ny haben'ny famindram-ponao.
       4Sasao tanteraka aho amin'ny heloko,
ary diovy aho amin'ny fahotako.
       5Fa mihaiky ny hadisoako aho,
ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako.
       6Taminao irery ihany no nanotako;
nanao izay ratsy eo imasonao aho,
mba ho hitan'ny olona fa marina hianao amin'ny teny fitsaranao,
ka tsy manan-tsiny, amin'ny fitsaranao.
       12Ry Andriamanitra ô, amorony fo madio aho;
ary fanahy mihenjana no havaozy ato anatiko.
       13Aza ariana lavitra ny tavanao aho;
aza esorina amiko ny fanahinao masina.
       14Ampodio ny fifaliana amin'ny famonjenao,
ary tohany amin'ny fananana fo mazoto aho.
       17Tompo ô, sokafy ny molotro,
dia hitory ny fiderana anao ny vavako. >