Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Voalohan'i Samoela

1 Samoela toko 2, 1.4-5.6-7.8
Tonon-kira nataon'i Annà - Ny ratsy nataon'ny zanak'i Helì, sy ny nanaovan-drainy rainazy tamin'izany.

       1Ary nivavaka Anna, ka nanao hoe:
Ny foko misomebin-kafaliana amin'ny Tompo,
ny tandroko nasandratry ny Tompo,
ny vavako misokatra hamely ny fahavaloko;
fa mifaly amin'ny famonjenao aho.
       4Ny olo-mahery tapa-tsipìka
fa ny osa kosa misikina hery.
       5Ny voky taloha mikarama mofo,
fa ny noana kosa afa-kanoanana;
ny momba aza miteraka fito,
fa ny maro anaka kosa mihamalazo.
       6Iaveh no mahafaty sy mahavelona;
mampidina any amin'ny fonenan'ny maty sy mampiakatra avy any koa.
       7Iaveh no mampahantra sy mampanan-karena.
Izy no mampietry sy manandratra.
       8Esoriny amin'ny vovoka ny mahantra;
atsangany hiala amin'ny zezika ny tsy manana,
hampiarahiny mitoetra amin'ny mpanjaka,
ary homeny seza fiandrianana be voninahitra ho anjarany.

Fa an'ny Tompo ny andrin'ny tany,
ary teo amboniny no nametrahany ny tany. >