Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Voalohan'ny Tantara

1 Tantara toko 20
Ny nahazoana an'i Rabà - Fandresena ny Filistina.

       1Tamin'ny fitsingerenan'ny taona, nony mby tamin'ny fotoana fiaingan'ny mpanjaka handeha hiady, dia nitarika tafika tsy anerany Joaba, ka nandrava ny tanin'ny taranak'i Amona, sy tonga nanao fahirano an'i Rabà; fa Davida kosa nijanona tao Jerosalema. Noresen'i Joaba Rabà, sady noravany. 2Dia nesorin'i Davida ny satrok'andriana teny an-dohan'ny mpanjakany, ary talenta iray no lanjan'ny volamena hita tao aminy, sady nisy vato soa anankiray koa, natao teny an-dohan'i Davida. 3Babo be dia be no nentiny avy ao an-tanàna. Ary ny vahoaka hita tao dia navoakany, ka noriatiny tamin'ny tsofa amam-dapìka vy sy famaky. Sady nataon'i Davida toy izany avokoa ny tanànan'ny taranak'i Amona rehetra. Dia niverina nankany Jerosalema Davida mbamin'ny vahoakany rehetra.
       4Tatý aorian'izany nisy ady tamin'ny Filistina tao Gazera. Tamin'izay no nahafatesan'i Sabokaì Hosatita, an'i Safaì isan-taranak'i Rafà, ka voaetry ny Filistina.
       5Dia nisy ady tamin'ny Filistina koa, izay nahafatesan'i Elkanàna zanak'i Jaira, an'i Lakmì rahalahin'i Goliata, avy any Geta, ilay nanan-defona hoatry ny vodi-tenon'ny mpanenona ny zarany.
       6Ary nisy ady tany Geta. Ka tao no nisy lehilahy avo be anankiray, enin-drantsana isan-tànana aman-tongotra, efatra amby roapolo no totaliny, ka taranak'i Rafà koa izy. 7Naniratsira an'Israely izy, ka matin'i Jonatàna, zanak'i Samaà, rahalahin'i Davida.
       8Tarana-dRafà tao Geta ireo lehilahy ireo, ary matin'ny tànan'i Davida sy ny tànan'ny mpanompony izy ireo. >