Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Voalohan'ny Tantara

1 Tantara toko 25
Ny nizarana ny mpihira ho antokony efatra amby roapolo.

       1Natokan'i Davida sy ireo komandin'ny tafika, hanaovana ny fanompoana, ny sasany amin'ny taranak'i Asafa sy Hemana ary Iditona izay naminany tamin'ny harpa aman-dokanga ary kipantsona. Izao no isan'ireo izay manana anjara raharaha amin'ny fanompoana. 2Amin'ny zanakalahin'i Asafa: Zakora, Josefa, Nataniì ary Asarelì, ireo no zanakalahin'i Asafa, tarik'i Asafa, naminany araka ny didy avy amin'ny mpanjaka. 3Amin'Iditona, ny zanakalahin'Iditona: Godohiasa, Sorì, Jereiasa, Hasabiasa, Matatiasa, ary Semeia, enina izy araka ny didin'Iditona rainy, izay naminany tamin'ny lokanga hidera sy hankalaza an'ny Tompo. 4Amin'i Hemàna, ny zanakalahin'i Hemàna: Boksiao, Mataniao, Oziela, Soboela, Jerimota, Hanaiasa, HAnanì, Eliata, Gedeltì, Rommemtiezera, Jesbakasà, Melotì, Otira, ary Mahaziota. 5Izy rehetra ireo dia zanakalahin'i Hemàna, izay mpahitan'ny mpanjaka, amin'ny tenin'Andriamanitra, hankalaza ny fahefany. Zazalahy efatra ambin'ny folo sy zazavavy telo no nomen'Andriamanitra an'i Hemàna.
       6Ireo Levita rehetra ireo dia samy notarihin'ny rainy avy hanao ny hira ao an-tranon'ny Tompo, ka nanana kipantsona sy lokanga ary harpa, hanaovana ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra, eo ambany fifehezan'i Davida sy Asafa ary Iditona sy Hemàna. 7Ny isan'izy ireo, mbamin'ny rahalahiny, izay efa nianatra nihira ho an'ny Tompo, izay rehetra efa nahay tsara, dia valo amby valopolo sy roan-jato. 8Filokàna no nataon'izy ireo na kely na lehibe na ny mpampianatra na ny mpianatra, ny amin'ny anjara raharahany. 9Ny loka voalohany, amin'ireo an'i Asafa, dia nahazo an'i Josefa; ny faharoa, an'i Godoliasa; izy mbamin'ireo rahalahiny sy ny zanany lahy: roa ambin'ny folo; 10ny fahatelo, an'i Zakora, mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 11ny fahefatra an'Isarì, mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 12ny fahadimy an'i Nathanià, mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 13ny fahenina an'i Boksiao, mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 14ny fahafito an'Israelà mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 15ny fahavalo an'i Jesaiasa mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 16ny fahasivy an'i Mataniasa, mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 17ny fahafolo an'i Semeiasa mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 18ny faharaika ambin'ny folo, an'i Azareela, mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 19ny faharoa ambin'ny folo, an'i Hasabiasa, mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 20ny fahatelo ambin'ny folo, an'i Soboela, mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 21ny fahefatra ambin'ny folo, an'i Matatiasa, mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 22ny fahadimy ambin'ny folo, an'i Jerimota mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 23ny fahenina ambin'ny folo, an'i Hananiasa mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 24ny fahafito ambin'ny folo, an'i Jesbakasà mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 25ny fahavalo ambin'ny folo, an'i Hananì mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 26ny fahasivy ambin'ny folo, an'i Melotì mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 27ny faharoapolo, an'i Eliatà, mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 28ny faharaika amby roapolo, an'i Otira, mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 29ny faharoa amby roapolo, an'i Gedeltì, mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 30ny fahatelo amby roapolo, an'i Mahaziota mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo; 31ny fahefatra amby roapolo, an'i Romentiezera mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin'ny folo. >