Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Voalohan'ny Tantara

1 Tantara toko 3
Ny taranak'i Davida.

       1Ireto no zanakalahin'i Davida naterany tany Hebrona: Amona lahimatoa, zanak'i Akinoama, avy any Jezraela, Daniela zanak'i Abigaila avy any Karmela, lahiaivo, 2Absaloma zanak'i Maakà, zanakavavin'i Tolmaia mpanjakan'i Gesora, fahatelo; Adoniasa zanak'i Hagita, fahefatra; 3Safatiasa zanak'i Abitala, fahadimy; Jetraama zanak'i Eglà vadiny, fahenina. 4Izy enin-dahy ireo no naterany tany Hebrona, izay nanjakany fito taona sy enim-bolana, vao nanjaka tany Jerosalema telo amby telopolo taona indray izy. 5Ary ireto no naterany tany Jerosalema: Simmaà, Sobaba, Natàna, Salomona, efa-dahy, tamin'i Betsoe zanakavavin'i Ammiela; 6Jebaara, Elisamà, Elifalela, 7Noge, Nefega, Jafià, 8Elisamà, Eliadà, Elifeleta: sivy.
       9Ireo no zanakalahin'i Davida rehetra, fa ny zana-baditsindranony, tsy nisaina. Ary anabavin'ireo dia Tamara.
       10Zanakalahin'i Salomona: Roboama; Abiasa zanany, Asà zanany, Josafata zanany, 11Jorama zanany, Okoziasa zanany, Joasa zanany, 12Amaziasa zanany, Azariasa zanany, Joatama zanany, 13Akaza zanany, Ezekiasa zanany, Manase zanany, 14Amona zanany, Josiasa zanany.
       15Zanakalahin'i Josiasa: Johanàna no lahimatoa, Joakima no lahiaivo, Sedesiasa no fahatelo, Seloma no fahefatra. 16Zanakalahin'i Joakima: Jekoniasa zanany, Sedesiasa zanany. 17Zanakalahin'i Jekoniasa: Asira, Salatiela zanany, 18Melkirama, Fadaia, Senezera, Jesemiasa, Samà, ary Nadabiasa. 19Zanakalahin'i Fadaiasa: Zorobabela sy Semeia. Zanakalahin'i Zorobabela: Mosolama, Hananiasa ary Salomita, anabavin'ireo; 20ary Hasabàna, Ohala, Barakiasa, Hasadiasa, Josabeseda, dimy izy. 21Zanakalahin'i Hananiasa: Faltiasa sy Jeseiasa, ny zana-dRefaià, ny zanak'i Arnàna, ny zanak'i Obdià, ny zanak'i Sekeniasa. 22Zanakalahin'i Sekeniasa: Semeia. Zanakalahin'i Semeia: Hatosa, Jegaala, Barià, Naarià, Safata, enina izy. 23Zanakalahin'i Naarià: Elioenaia, Ezekiasa ary Ezrikama, telo izy. 24Zanakalahin'i Elioenaia: Odoià, Eliasoba, Feleià, Akoba, Johanàna, Dalaià, ary Ananì: fito izy. >