Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'i Timote

Toko faha-2

1 Ny angatahiko voalohany indrindra àry, dia ny hanaovana fivavahana, fangatahana, fifonana, ary fisaorana ho an'ny olona rehetra,

2 ho an'ny mpanjaka sy ho an'ny manam-pahefana rehetra, mba hiainantsika amim-piadanana sy fandriam-pahalemana, amim-panajana an'Andriamanitra sy fahamaotonana tanteraka. 3 Izany no tsara sy ankasitrahana eo imason'Andriamanitra Mpamonjy antsika, 4 izay tia ny hahavoavonjy ny olona rehetra, sy ny hahatongavany amin'ny fahalalana ny marina. 5 Fa iray monja Andriamanitra, ary iray ihany no Mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona, dia ny Kristy Jesoa tonga olombelona, 6 izay nanolotra ny tenany ho avotry ny olombelona rehetra: zavatra voambara tamin'ny fotoany izany, 7 ary ny hitory izany nametrahana ahy ho mpitory sy Apostoly ary ho mpampianatra ny jentily amin'ny finoana sy ny fahamarinana; milaza ny marina aho, fa tsy mandainga. 8 Koa ny lehilahy tiako hivavaka na aiza na aiza, manandra-tànana madio, tsy amim-pahatezerana na tabataban-tsaina;

9 toy izany koa ny vehivavy, mitondra fitafiana mendrika, miravaka am-pahamaotonana sy fahendrena, tsy randram-bolo, na volamena, na vato soa, na fitafiana saro-bidy no atao, 10 fa asa soa araka ny mety amin'ny vehivavy mpivavaka. 11 Aoka hangina ny vehivavy raha ampianarina, ka hanaiky tsara;

12 fa tsy avelako hampianatra ny vehivavy, na handidy ny lehilahy, fa hangina ihany. 13 Satria Adama no natao voalohany, vao Eva; 14 ary tsy Adama no voafitaka, fa ny vehivavy voafitaka no tonga nanota; 15 nefa hovonjena ihany izy, noho ny fiterahan-jaza, raha tàhiny maharitra amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahamarinana amam-pahalalana onony.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.037