Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'i Timote

1 Timote toko 4
Ny tokony hoenti-manohitra ny fampianarana.

       1Milaza marina ny Fanahy fa any aoriana any, dia hiala amin'ny finoana ny sasany, ka hanaraka fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demony, 2izay haelin'ny mpihatsaravelatsihy sy mpandainga, dia olona voamariky ny vy mahamay ny fieritreretany; 3handrara tsy hanambady izy, ary hampifady ny hanina nataon'Andriamanitra horaisin'ny mpino sy ny mpahalala ny marina amim-pisaorana. 4Tsara avokoa anefa ny zavatra nataon'Andriamanitra, ka tsy misy tokony hatao fady, rahefa raisina amim-pisaorana koa, 5satria mahamasina ny zavatra rehetra ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana.
       6Izany no ampianaro ny rahalahy, dia ho mpandraharaha tsaran'ny Kristy Jesoa hianao, mivelona amin'ny teny finoana mbamin'ny fampianarana tsara efa narahinao. 7Fa ireny anganongano foana fanaom-bavy antitra ireny dia lavo; ary mampiasà ny tenanao amin'ny fivavahana. 8Satria ny asa ara-batana dia mahasoa kely foana, fa ny fivavahana no mahasoa amin'ny zavatra rehetra, izy no manana ny teny fampanantenana, na amin'ny fiainana ankehitriny, na amin'ny fiainana ho avy. 9Eny, teny marina tokoa izany, ka tokony hekena amim-pitokiana, 10fa izany indrindra no ikelezanay aina sy iadianay, dia noho izahay manantena an'Andriamanitra velona, Mpamonjy ny olombelona rehetra, indrindra fa ny mpino.
       11Izany àry no zavatra handidianao sy hampianarinao. 12Aoka tsy hisy olona hanamavo anao noho ny fahatanoranao, fa aoka ho fakan-tahaka ho an'ny mpino hianao amin'ny teny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, ary amin'ny fahadiovana. 13Mandra-pihaviko, milozòha amin'ny famakiam-boky sy fananarana ary fampianarana. 14Aza atao tan-tsirambina ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao, izay nomena anao tamin'ny faminaniana maro mbamin'ny fametrahan-tànan'ireo Pretra tafangona. 15Diniho izany zavatra izany, ary araiketo amin'izany ny tenanao manontolo, mba hiharihary amin'ny olona ny fandrosoanao. 16Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao, ary mahareta tsara amin'izany, fa raha manao izany hianao, dia hahavonjy ny tenanao sy izay mihaino anao. >