Epistola Faharoan'i Md. Joany

Toko voalohany

1 Izaho anti-dahy, mamangy an'Itompokovavy voafidy sy ny zanany, izay tiako araka ny marina - ary tsy izaho ihany, fa izay rehetra mahalala ny marina koa, -

2 noho ny fahamarinana izay mitoetra ao amintsika sy ho ao amintsika mandrakizay: 3 ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana, amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana, avy amin'Andriamanitra Ray, sy Jesoa-Kristy, Zanaky ny Ray! 4 Faly dia faly aho, fa nahita ny zanakao sasany mandeha amin'ny fahamarinana, araka ny didy noraisintsika tamin'ny Ray.

5 Ary ankehitriny mihanta aminao aho, tompokovavy, - tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao, fa ny efa azontsika hatramin'ny voalohany ihany - aoka hifankatia isika. 6 Ny fitiavana dia izao: ny mandeha araka ny didiny; ary ny didiny, araka ny renareo hatramin'ny voalohany, dia izao: ny mandeha amin'ny fitiavana. 7 Fa maro no efa mitsangana ho mpamitaka amin'izao tontolo izao, izay tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesoa-Kristy; ireny no mpamitaka sy antikristy.

8 Tandremo àry, mba tsy hanafoana ny fisasaranay, fa mba handray valisoa tanteraka hianareo. 9 Izay rehetra tafahoatra fa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'ny Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra; fa izay mitoetra amin'ny fampianarana no manana ny Ray sy ny Zanaka. 10 Raha misy olona tonga ao aminareo, ka tsy mintondra izao fampianarana izao, dia aza mandray azy ao an-tranonareo na miarahaba azy akory. 11 Fa izay miarahaba azy dia miombona amin'ny ratsy ataony. 12 Manan-javatra maro hosoratana aminareo aho fa tsy tiako atao an-taratasy na amin'ny ranomainty izany, fa ho any aminareo aho, ka dia hiteny mifanatrika aminareo, mba ho feno ny hafalianareo.

13 Manao veloma anao ny zanaky ny rahavavinao voafidy.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1536