Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Faharoan'i Md. Joany

2 Joany toko 1
Ny tokony hifankatiavana - Ny tsy handraisana ny mpampianatra sandoka.

       1Izaho anti-dahy, mamangy an'Itompokovavy voafidy sy ny zanany, izay tiako araka ny marina - ary tsy izaho ihany, fa izay rehetra mahalala ny marina koa, - 2noho ny fahamarinana izay mitoetra ao amintsika sy ho ao amintsika mandrakizay: 3ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana, amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana, avy amin'Andriamanitra Ray, sy Jesoa-Kristy, Zanaky ny Ray!
       4Faly dia faly aho, fa nahita ny zanakao sasany mandeha amin'ny fahamarinana, araka ny didy noraisintsika tamin'ny Ray. 5Ary ankehitriny mihanta aminao aho, tompokovavy, - tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao, fa ny efa azontsika hatramin'ny voalohany ihany - aoka hifankatia isika. 6Ny fitiavana dia izao: ny mandeha araka ny didiny; ary ny didiny, araka ny renareo hatramin'ny voalohany, dia izao: ny mandeha amin'ny fitiavana.
       7Fa maro no efa mitsangana ho mpamitaka amin'izao tontolo izao, izay tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesoa-Kristy; ireny no mpamitaka sy antikristy. 8Tandremo ├áry, mba tsy hanafoana ny fisasaranay, fa mba handray valisoa tanteraka hianareo. 9Izay rehetra tafahoatra fa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'ny Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra; fa izay mitoetra amin'ny fampianarana no manana ny Ray sy ny Zanaka. 10Raha misy olona tonga ao aminareo, ka tsy mintondra izao fampianarana izao, dia aza mandray azy ao an-tranonareo na miarahaba azy akory. 11Fa izay miarahaba azy dia miombona amin'ny ratsy ataony.
       12Manan-javatra maro hosoratana aminareo aho fa tsy tiako atao an-taratasy na amin'ny ranomainty izany, fa ho any aminareo aho, ka dia hiteny mifanatrika aminareo, mba ho feno ny hafalianareo. 13Manao veloma anao ny zanaky ny rahavavinao voafidy. >