Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Akjea

Akjea toko 1
Lahateny voalohany: famporisihana hanohy ny asa tapaka, momba ny fanaovana ny tempoly indray - Fotoana sy antony nanaovana ny lahateny - Ny lahateny - Vokatra azo tamin'izany.

       1Tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariosa mpanjaka, tamin'ny volana fahenina, andro voalohan'ny volana, no nahatongavan'ny tenin'ny Tompo, tamin'ny alàlan'i Akjea, mpaminany, tamin'i Zorobabela, zanak'i Salatiela, governora tany Jodà, sy tamin'i Jesoasy, zanak'i Josedeka, mpisorona lehibe, nanao hoe: 2Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika: Ity firenena ity manao hoe: Tsy mbola tonga ny fotoana, ny fotoana hanaovana ny tranon'ny Tompo indray. 3Ary tonga ny tenin'ny Tompo, tamin'ny alàlan'i Akjea mpaminany manao hoe:
       4Ary ho anareo kosa moa dia fotoana
hitoerana ao an-tranonareo voaisy peta-drindrina,
amin'izao aharavan'io trano io izao?
       5Koa ankehitriny izao no lazain'ny Tompon'ny tafika:
Diniho tsara ny làlanareo.
       6Namafy be hianareo, fa nijinja kely;
mihinana, fa tsy ampy hahavoky;
misotro, fa tsy ampy hahafa-po;
mitafy, fa tsy ampy hanafana;
ary ny mpikarama mahazo ny karama hatao an-kitapo loaka.
       7Izao no lazain'ny Tompo'ny tafika:
Diniho tsara ny làlanareo.
       8Mandehana any an-tendrombohitra ka mitondrà hazo,
ary ataovy ny trano;
hankasitrahako sy hahazoako voninahitra izany, hoy Iaveh.
       9Nanantena be hianareo, nefa tsy nisy hafa-tsy kely foana;
nanangona ny vokatrareo, nefa notsofiko izany.
Nahoana? - teny marin'ny Tompon'ny tafika.
Satria ny tranoko mbola rava;
nefa hianareo isany, samy maimay be ihany ny amin'ny tranony avy.
       10Noho izany ny lanitra tsy nandefa ny ando ho anareo,
ary ny tany mandà tsy hanome ny vokany.
       11Niantso ny fahamainana aho, ho amin'ny tany sy ny tendrombohitra, ho amin'ny vary, ny divay vaovao, ny diloilo, sy izay rehetra mety ho vokatry ny tany, mbamin'ny olona sy ny biby, ary asan-tànana rehetra. 12Tamin'izay Zorobabela, zanak'i Salatiela, sy Jesoasy, zanak'i Josedeka, mpisorona lehibe, mbamin'ny vahoaka sisa rehetra nihaino ny feon'ny Tompo Andriamaniny, sy ny tenin'i Akjea, mpaminany, araka ny hafatra nomen'ny Tompo Andriamaniny azy, ka natahotra ny vahoaka teo anatrehan'ny Tompo. 13Ary Akjea, irak'Iaveh, araka ny didin'ny Tompo, niteny tamin'ny vahoaka, nanao hoe: Momba anareo aho, - teny marin'ny Tompo. 14Ary notairin'ny Tompo ny fanahin'i Zorobabela, zanak'i Salatiela, governora tany Jodà, ny fanahin'i Jesoasy, zanak'i Josedeka, mpisorona lehibe, sy ny fanahin'ny vahoaka sisa rehetra; ka dia tonga izy ireo ary niasa tamin'ny tranon'ny Tompon'ny tafika Andriamaniny, 15tamin'ny andro fahefatra amby roapolon'ny volana fahenina, taona faharoa, nanjakan'i Dariosa. >