Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Asan'ny Apostoly

Asa toko 14, 21b-27,
<21nankahery fo ny mpianatra, sy namporisika azy haharitra amin'ny finoana, ary nilaza fa amim-piaretana fahoriana betsaka no tsy maintsy hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 22Isan'Eglizy nalehany, nony efa nivavaka sy nifady hanina izy ireo dia nanendry Pretra, sy nanankina azy tamin'ny Tompo izay efa ninoany. 23Dia namaky an'i Pisidia izy ireo, ka tonga tany Panfilia. 24Ary rahefa nitory ny tenin'ny Tompo tany Perjy izy, dia nidina nankany Atalia. 25Avy ao izy, dia niondrana an-tsambo hankany Antiokia, fa teo no nanolorana azy hoentin'ny fahasoavan'Andriamanitra hanao ny asa izay vitany. 26Vao tonga tao izy, dia namory ny fiangonana, ka nitantara ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminy, sy ny namohany ny varavaran'ny finoana ho an'ny jentily. 27Ary elaela ihany no niarahany nitoetra tamin'ny mpianatra tao Antiokia. >