Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Asan'ny Apostoly

Asa toko 1, 15-17,20a,20c-26,

       <15Tamin'izany andro izany dia nitsangana teo afovoan'ny rahalahy Piera (tokony ho roapolo amby zato ny isan'izy nivory teo) ka nanao hoe: 16Ry rahalahy, tsy maintsy tanteraka ilay Soratra voalazan'ny Fanahy Masina tamin'ny vavan'i Davida momba an'i Jodasy, izay nitarika ny mpisambotra an'i Jesoa; 17fa anisantsika ihany koa izy, sady nanana anjara tamin'izao fandraharahantsika izao. 20Ary izany indrindra no voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo hoe: Aoka ho lao ny fonenany, ka tsy honenan'olona akory; ary koa: Aoka ho lasan'olon-kafa ny anjara raharahany. 21Koa amin'ireo lehilahy niaraka tamintsika tamin'ny andro rehetra nitoeran'i Jesoa Tompo teto amintsika, 22hatramin'ny nanaovan'i Joany batemy azy ka hatramin'ny andro niakarany any an-danitra, dia aoka hisy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelon'ny nitsanganany tamin'ny maty.
       23Dia nanokana roa lahy tamin'izy ireo izy, dia Josefa atao hoe Barsabasy sy nampiana anarana hoe Ilay Marina, ary Matiasy, 24ka nivavaka nanao hoe: Tompo รด, hianao no mahalala ny fon'ny olona rehetra, ka asehoy izay voafidinao amin'izy roa lahy ireto, 25mba hanana anjara amin'izao fandraharahan'ny Apostoly izao, izay nialan'i Jodasy hankanesany any amin'ny fitoerany. 26Dia nanaovany loka izy roa lahy, ary Matiasy no nahazo ny loka, ka izy no lany ho isan'ny Apostoly roa ambin'ny folo lahy. >