Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Baroka

Baroka toko 5
Fampiononana an'i Jerosalema.

       1Avelao ny akanjo fisaonana amam-pahorianao, ry Jerosalema;
fa ny fanamiam-boninahitra avy amin'Andriamanitra tonga ho anao mandrakizay no iakanjoy.
       2Mihodidina ny kapaotim-pahamarinana avy amin'Andriamanitra,
ataovy eo an-dohanao ny hamaman'ny voninahitr'ilay Mandrakizay.
       3Fa Andriamanitra haneho ny famirapiratanao,
amin'ny tany rehetra, ambanin'ny lanitra.
       4Hotononin'Andriamanitra ho mandrakizay ny anaranao;
Fiadanam-pahamarinana, famirapiratam-pitiavam-bavaka.
       5Mitsang├ána ry Jerosalema, mijoroa eo amin'ny havoanao,
mitazàna miantsinanana,
ka jereo irery zanakao tafavory noho ny tenin'ilay Masina,
hatrany andrefana ka hatrany atsinanana,
miravoravo noho ny nahatsiarovan'Andriamanitra azy ireo.
       6Mandeha an-tongotra no nandaozany anao, nobaboin'ny fahavalo;
fa entina amim-boninahitra no amerenan'Andriamanitra azy aminao,
hoatra ny seza fiandrianan'ny mpanjaka.
       7Satria nasain'Andriamanitra hietry avokoa
rahefa mety ho tendrombohitra avo, amam-batolampy fahagola,
ary hitototra rehefa mety ho lohasaha, hamarin-tampona ny tany,
mba handehanan'Israely tsy voasembantsembana,
ho an'ny voninahitr'Andriamanitra.
       8Ny ala aman-kazo mamofona manitra aza,
nanome ny alokalony ho an'Israely avokoa noho ny didin'Andriamanitra.
       9Fa ho entin'Andriamanitra amin-kafaliana Israely, amin'ny fahazavan'ny voninahiny,
hanehoany famindram-po ary fahamarinana avy aminy ihany. >