Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Daniely

Daniely toko 3, 25,34-43,
<25Ary Azariasa, nitsangana nanao ity fivavahana ity; ka niloa-bava tao afovoan'ny lelafo nanao hoe:
       34Aza dia ho voatolotrao mandrakizay anie izahay noho ny amin'ny anaranao,
ary aza dia foananao ny fanekenao.
       35Aza dia esorinao aminay ny famindram-ponao,
noho ny amin'i Abrahama sakaizanao,
sy Isaaka mpanomponao
ary Israely masinao,
       36izay nampanantenainao hampitomboin-taranaka
ho toy ny kintana eny an-danitra,
sy ny fasika eny amoron-dranomasina.
       37Fa efa nahena teo imason'ny firenena rehetra izahay, Tompo ô,
sady voaetry ankehitriny amin'ny tany rehetra,
noho ny fahotana nataonay.
       38Amin'izao fotoana izao izahay tsy manana mpanapaka na mpifehy, na mpaminany,
na sorona dorana, na sorona fanatitra, na emboka manitra,
na fitoerana hanateranay ny voaloham-bokatray eo anatrehanao ka hahitanay famindram-po.
       39Nefa Tompo ô, aoka ho voaray ihany anie izahay
amin'izao fonay torotoro sy fanahy manetry tena
       40toy ny andraisanao ireo sorona ondralahy aman'ombalahy
na zanak'ondry matavy arivo;
aoka ho toy izany ny soronay ankehitriny eo anatrehanao,
mbamin'ny fanekenay anao,
fa tsy hahazo henatra izay mametraka ny fitokiany aminao.
       41Ankehitriny izahay manaraka anao amin'ny fonay rehetra,
matahotra anao sy mitady ny tavanao.
       42Aza atao fola-tana-manondro izahay
fa ento araka ny hamoram-ponao
sy araka ny haben'ny famindram-ponao!
       43Vonjeo amin'ny fahagagana ataonao izahay,
ary omeo voninahitra ny anaranao, Tompo ô! >