Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 12
Tsy manao soa afa-tsy amin'ny marina - Tsy matoky ny fahavalo.

       1Raha manao soa hianao, fantaro izay hanaovanao azy,
dia hankasitrahan'ny olona ny soa ataonao.
       2Manaova soa amin'ny olona tia vavaka dia hahita valisoa hianao,
na tsy aminy aza dia amin'ny Tompo kosa.
       3Ny soa atao tsy mba ho an'izay mikiribiby amin'ny ratsy,
na ho an'izay tsy mba manaraka ny fanaovan-tsoa.
       4Ny olona tia vavaka no omeo, fa aza izay mpanota no ampianao.
       5Manaova soa amin'izay voaetry ary aza manome izay mpankahala fivavahana;
mandava tsy hanome mofo azy, ka aza omenao,
fandrao tonga matanjaka noho hianao izy amin'izany;
fa hovaliany ratsy avo sasaka,
ny soa rehetra nataonao taminy.
       6Ny Avo Indrindra koa, mankahala ny mpanota;
ary hanisy famaliana ny mpankahala ny fivavahana.
       7Ny olona tsara fanahy no omeo, fa aza manampy ny mpanota.
       8Ny sakaiza tsy manao izay hahamendrika azy hosazina, amin'ny fanambinana;
ny fahavalo, tsy mamitsaka, amin'ny fahoriana.
       9Raha miadana ny olona, misaona ny fahavalony;
idiran-doza izy, na ny sakaizany aza mihataka.
       10Aza matoky ny fahavalonao, na oviana na oviana;
fa toy ny varahina saron'ny harafesina ny hasomparany.
       11Na mody manetry tena sy manjoko famindra aza izy,
mitandrema sy miarova tena aminy,
dia ho tahaka an'izay mandambolambo fitaratra hianao, ho azy,
ary ho hitanao fa tsy misy harafesina hatramin'ny farany izy.
       12Aza apetraka eo anilanao izy;
fandrao aongany hianao, dia alainy ny fitoeranao;
aza asaina mipetraka eo ankavananao izy,
fandrao dia tadiaviny hitoerana ny fitoeranao,
ka amin'ny farany, nony hahalala ny hamarinan'ny teniko hianao,
dia hanana alahelo amin'ny fahatsiarovana ny teniko.
       13Iza no hangoraka izay mpanao fankatoavana, voakaikitry ny menarana,
na izay rehetra manatona ny biby masiaka?
       14Torak'izany koa izay manao fikambanana amin'ny mpanota
sy miombona amin'ny fahotany.
       15Miara-mitoetra aminao ora iray izy,
fa raha mihataka hianao, tsy hihazona izy.
       16Ny fahavalo dia malefaka am-bava,
nefa ao am-pony dia izay hamarinany anao an-davaka, no saintsaininy.
Ny ranomaso, mitrahotraho amin'ny masony,
nefa ny ranao no mahaliana azy, raha misy hahazoany mandatsaka azy.
       17Raha tra-doza hianao, dia hahita azy eo anoloanao,
ary hody hamonjy anao izy, kanjo hamingana anao;
       18hikifikifi-doha sy hiteha-tanana izy nony efa izany,
tsy hitsahatra ny hitakoritsika, dia hanao endrika hafa. >