Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 20
Misy fotoana sy antony hitenenana sy hanginana - Fisehoana manodoka - Ny fanomezan'ny adala - Ny lozan'ny lela - Foto-kevitra samihafa.

       1Misy anatra tsy tandrifin'ny tokony hanaovana azy,
ary misy mangina, maneho fahamalinana.
       2Aleo mananatra, toy izay mirehi-katezerana ao am-po,
ary izay mitsotra, dia hierem-patiantoka.
       3Sahala amin'ny eonoka maniry handoto zazavavy,
izay mamoaka fitsarana, manao am-bohika fotsiny.
Endrey, mba tsara loatra raha anarina ny maneho fanenenana!
fa amin'izany no ahafahanao amin'ny fahotana iniana atao.
       4Misy miseho ho hendry, amin'ny fahanginana;
ary misy tonga mahadikidiky noho ny tsy fahalalany onony amin'ny fitenenana.
       5Misy mangina, fa tsy mahita havaly;
misy mangina fa mahalala ny fotoana mety.
       6Ny hendry mangina, mandra-pisin'ny fotoana mety;
fa ny mahery vava sy tsy mihevitra kosa, mihoatra an'izany.
       7Izay mampitombo teny, hankahalaina,
ary izay manaram-po loatra hanjary hahadikidiky.
       8Misy olona mahita zavatra mahasoa azy amin'ny fahoriana,
ary ny fanambinana tsy nampoizina tonga loza ho azy.
       9Misy fanomezana, tsy ahazoanao n'inon'inona,
ary misy fanomezana valiana avo sasaka.
       10Misy toe-draharaha be voninahitra, mampiditra fatiantoka;
ary misy manandratra ny lohany, avy amin'ny fietrena.
       11Misy mividy zavatra betsaka mora vidy foana,
izay mandoa izany impito hoatra ny vidiny.
       12Izay hendry am-pitenenana dia tiavin'ny olona,
fa very maina kosa ny teny malefaka ataon'ny adala.
       13Tsy ahazoanao n'inon'inona ny fanomezan'ny adala,
satria tsy mba tokana ny masony fa maro.
       14Kely fanome izy, ary be fandidy,
ary miloa-bava toy ny mpiantso kabary.
Anio izy mampisambotra, rahampitso izy mitaky,
maharikoriko ny olona toy izany.
       15Hoy ny adala: Tsy manan-tsakaiza aho;
ary tsy sitraky ny olona ny soa ataoko;
ratsy vava izy mihinana ny mofoko.-
       16Impiry sy olona firy akory, no manao azy ho fihomehezana!
       17Aleo lavo amin'ny ngorodona toy izay lavon'ny lela;
izany no mahatonga faingana ny faharavan'ny ratsy fanahy.
       18Ny olona mahasosotra, dia angano ivelan'ny fotoana,
tsy afaka am-bavan'ny olona ratsy taiza.
       19Tsy raisin'ny olona ny fotokevitra aloaky ny vavan'ny adala,
satria tsy mba lazainy amin'ny fotoana mety aminy.
       20Misy tsy afa-manota, noho ny tsy fananany,
ary amin'ny fitsaharany, dia manam-panenenana izy.
       21Misy manary tena, noho ny henatra tsy an-drariny,
ary latsaka am-paharavana noho ny fijerin'ny adala.
       22Misy mampanantena be ny sakaizany, noho ny henatra tsy an-drariny,
ka mahatonga azy ho fahavalony maimaim-poana.
       23Manisy pentina mahamenatra amin'ny olona ny lainga:
eo ambavan'ny olona ratsy taiza mandrakariva izy.
       24Aleo mpangalatra toy izay olona manao ny lainga ho raharahany;
samy faharavana no ho anjaran'izy roa tonta.
       25Ny fomban'ny mpandainga manala baraka;
ary ny henatry ny mpandainga, dia momba azy hatrany hatrany.
       26Izay hendry amin'ny teniny, dia misandratra fanajana,
ary ny olona malina, mahazo sitraka amin'ny lehibe.
       27Izay miasa ny taniny hanangom-bary miavosa be,
izay mahazo sitraka amin'ny lehibe, mahazo fanalana ny hadisoany.
       28Ny fanatitra amam-panomezana, mahajamba maso ny hendry;
ary misakana ny tsiny, toy ny fehivavam-biby.
       29Fahendrena miafina, harena tsy hita:
inona no asan'izy roa ireo?
       30Aleo olona manafina ny hadalany,
toy izay olona manafina ny fahendreny. >