Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 25
Zavatra tian'ny olona sy zavatra ankahalainy - Ny fahendrena no voninahitry ny anti-panahy - Ny fahatahorana an'Andriamanitra - Ny vehivavy ratsy fanahy.

       1Misy zavatra telo ankasitrahako,
sady tsara izy ireo eo anatrehan'ny Tompo sy ny olombelona:
dia ny fifanarahan'ny mpirahalahy, ny fifankatiavan'ny mpihavana,
ary ny fifanarahan'ny mpivady tsara.
       2Fa misy olona telo karazana halako,
sady tena tsy tiako fiaina mihitsy:
dia ny mahantra miavonavona, ny mpanana manambaka,
ary ny anti-panahy manaram-batana, tsy misy saina.
       3Tsy nahangona na inona na inona hianao tamin'ny fahatanoranao,
ahoana no hanananao amin'ny fahanteranao?
       4Zavatra tsara loatra ny itsaran'ny fotsy volo araka ny mety
sy ny ahalalan'ny anti-panahy ny hevitra tsara!
       5Tandrifiny tsara ho an'ny anti-panahy ny fahendrena,
ary ho an'izay hajaina, ny fahamalinana amam-pisainana.
       6Ny fehilohan'ny anti-panahy dia ny nahitany ny zavatra betsaka.
Ny voninahiny, dia ny fahatahorana ny Tompo.
       7Misy zavatra sivy tombanan'ny foko ho mahafaly,
ary ny iray fahafolo koa ankalazain'ny lelako.
Ny olona mahazo hafaliana amin'ny zanany,
izay ampy andro iainana, hahita ny faharavan'ny fahavalony.
       8Sambatra izay miara-monina amin'ny vehivavy manan-tsaina;
mbamin'izay tsy manota amin'ny lelany.
Sambatra izay nahazo sakaiza mahatoky,
mbamin'izay tsy manompo tompo tsy manendrika azy!
       9Sambatra izay mahazo fahamalinana,
sady mampianatra izany amin'ny sofina mitandrina!
       10Endrey ny halehiben'ny olona nahazo fahendrena!
kanefa tsy ambony noho izay matahotra ny Tompo izy.
       11Mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fahatahorana ny Tompo;
zovy moa no hampitahaina amin'izay manana azy?
Ny fahatahorana ny Tompo no fiandohan'ny fitiavana azy,
ary ny finoana no fiandohan'ny firaiketana amin'Andriamanitra.
       12Ny fahoriana rehetra anie, fa aza ny fahorian'ny fo;
ny hasomparana rehetra anie, fa aza ny hasomparan'ny vehivavy!
       13Ny loza rehetra anie, fa aza ny loza afitsoky ny rafilahy,
ny famaliana rehetra anie, fa aza ny famalian'ny fahavalo!
       14Tsy misy poizina ratsy noho ny poizin'ny menarana;
ary tsy misy hatezerana lehibe noho ny hatezeran'ny vehivavy.
       15Aleoko miara-monina amin'ny liona sy ny dragona,
toy izay miara-monina amin'ny vehivavy ratsy fanahy.
       16Manova endrika ny vehivavy ny haratsiam-panahiny,
fa manamainty ny tarehiny tahaka ny lasaka.
       17Mba mandeha mipetraka eo amin'ireo sakaizany ny lahy,
ka misento fatratra izy, mandre an'ireo!
       18Maivana ny haratsiana rehetra, miolotra amin'ny haratsian'ny vehivavy:
aoka ny anjaran'ny mpanota hianjera aminy.
       19Sahala amin'ny fiakarana be fasika, amin'ny tongotry ny anti-panahy,
ny vehivavy basivava amin'ny vadiny bonaika.
       20Aza mety ho sodokan'izay hatsaran-tarehim-behivavy,
aoka tsy hisy vehivavy hamelom-paniriana anao.
       21Zava-mahatezitra, fahafaham-baraka aman-kenatra be vava
raha vehivavy mamonona fivelomana ho an'ny lahy.
       22Hareraham-po, endrika malahelo, fahoriam-panahy;
izany no vokatry ny vehivavy ratsy fanahy.
Tanana osa, lohalika ketraka:
izany no vokatra avy amin'ny vehivavy tsy manome hafaliana ny vadiny.
       23Vehivavy iray no niandohan'ny fahotana:
ka izy no anton'ny hahafatesantsika rehetra.
       24Aza avela hanam-pivoahana ny rano,
na hanam-pahefana akory ny vehivavy.
       25Raha tsy mandeha arak'izay itarihan'ny tananao azy izy,
esory ho afaka amin'ny vatanao. >