Bokin'ny Eklesiastika

Toko faha-30

1 Izay tia ny zanany mampanandrana azy matetika ny kotopia, mba hananany hafaliana izany amin'ny andro aoriana.

2 Izay tsara fanabe ny zanany, hahazo tombon-tsoa avy aminy, ary hirehareha aminy eo anatrehan'ny olom-pantany.

3 Izay mampianatra ny zanany, hahatonga ny fahavalony hialona; ary hifaly aminy eo anatrehan'ny sakaizany.

4 Raha avy izay hahafatesan-drainy, ho toy ny tsy maty akory izy, fa avelany aoriany izay manahaka azy ihany.

5 Velona izy, mahita azy sy mifaly aminy; maty indray tsy mba malahelo izy;

6 fa mamela olona hamaly ny nataon'ny fahavalony, sy haneho fankasitrahana ny sakaizany.

7 Izay mampiangoty ny zanany hamehy ny feriny, ary hangotikotika ny atiny isaky ny antsoantsony.

8 Tonga tsy azo entina, ny soavaly tsy voafolaka; tonga adaladala ny zaza navela hanaram-po.

9 Tambatambazo ny zanakao, dia hampangovitra anao; misangisangia aminy, dia hampalahelo anao.

10 Aza miara-mihomehy aminy, fandrao ho avy izay tsy maintsy hiarahanao miory aminy; ka hikitro-nify foana hianao, amin'ny farany.

11 Aza avela hanao ny danin'ny kibony izy, raha mbola tanora; ary aza odian-tsy hita ny hadalany.

12 Ataovy miondri-doha izy, mandritra ny fahatanorany, ary ataovy mangana ny tehezany dieny mbola zaza izy, fandrao maditra tsy hanaiky anao intsony izy, ka hanananao alahelo ao am-po.

13 Faizo ny zanakao, ary asaovy miasa izy, fandrao tafintohina noho ny halemenao mahamenatra.

14 Aleo mahantra salama sy matanjaka, toy izay manan-karena andalasin'ny aretina amin'ny vatany.

15 Tsara noho ny volamena rehetra ny fahasalamana aman-toe-tena tsara; ary aleo vatana mavitrika, toy izay harena tsy hita lany.

16 Tsy misy harena tsaratsara kokoa noho ny hasalamam-batana; ary tsy misy hafaliana tsaratsara kokoa noho ny hafaliam-po.

17 Aleo maty toy izay velon-dratsy, aleo fitsaharana mandrakizay, toy izay fijaliana lalandava.

18 Ny fananana atolotra amin'ny vava mikombona, dia toy ny fanatitra fihinana, apetraka eo ambony fasana.

19 Hatao inona ny fanatitra amin'ny sampy? tsy mahahinana izany izy, na handre izay fofony akory:

20 toy izany ny olona tanahin'Andriamanitra amin'ny aretina: mahita maso izy ka misento, toy ny fisenton'ny eonoka, mitana virjiny eo an-tanany.

21 Aza avela hianjadian'alahelo ny fonao; ary aza mampahory tena amin'ny eritreritra.

22 Ny hafaliana ao am-po no fiainan'ny olombelona; ary ny firavoravoan'ny olona no halavam-piainana ho azy.

23 Tiavo ny fanahinao, ka ampionony ny fonao, ary roahy lavitra anao ny alahelo, ary tsy misy soa azo amin'izany.

24 Mahafohy andro iainana ny hatezerana amam-pisafoahana; ary maha-antitra alohan'ny fotoana ny ahiahy.

25 Ny fo mazava sy tsara miahy ny hanina izay antom-pivelomany.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0666