Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 36
Fangatahana hanafahany an'Israely sy hiverenany any an-tanindrazany - Ny amin'ny fifidianana izay hovadina.

       1Mamindrà fo aminay, ry Tompo Andriamanitr'izao rehetra izao, ka jereo:
       2ary arotsahy amin'ny firenena rehetra ny fampahatahoranao.
       3Atsangano hamely ny firenen-kafa ny tananao,
ary aoka hotsaroan'ny ainy ny herinao.
       4Araka ny nanehoanao ny fahamasinanao teo anatrehan'izy ireo namay anay,
no anehoy ny fahalehibeazanao eo imasonay, mamay ny mpampahory anay.
       5Ary aoka ho fantatr'izy ireo, tahaka ny nahafantaranay,
fa tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy hianao, ry Tompo!
       6Avereno indray ny famantarana, ataovy indray ny fahagagana,
       7ankalazao ny tànanao sy ny sandrinao ankavanana.
       8Hetseho ny haviniranao, arotsaho ny hatezeranao,
       9aringano ny mpankahala, fongory ny fahavalo.
       10Hafaingano ny fotoana, ary tsarovy ny fianianana;
ka aoka hankalazaina ny asanao lehibe!
       11Aoka holevonin'ny afo mahamay izay sendra afa-mandotsitra,
ary ho hitan'izay mampahory ny vahoakanao ny fahaverezana.
       12Montsany ny lohan'ny lehiben'ny fahavalo,
izay manao hoe: Tsy misy afa-tsy isika ihany!
       13Angony avokoa ny fokon'i Jakoba
ka avereno aminy indray ny lova toy ny tamin'ny voalohany.
       14Tompo o, mamindra fo amin'ny vahoakanao, izay antsoina amin'ny anaranao,
sy amin'Israely izay nataonao toy ny lahimatoa.
       15Iantrao ny tanana misy ny fitoeranao masina,
dia Jerosalema fitoerana fitsaharanao.
       16Fenoy ny teny to avy aminao Siona
ary ny voninahitrao, ny vahoakanao.
       17Mitsangana ho vavolombelona miaro an'ireo zava-boaharinao hatramin'ny voalohany
ary tanteraho ny fampanantenana nataonao tamin'ny anaranao.
       18Valio soa ireto olona manantena anao,
ary aoka ho hita fa to teny ny mpaminaninao.
Henoy, Tompo o, ny vavak'izay mitalaho aminao,
       19araka ny tso-dranon'i Aarona tamin'ny vahoakanao,
ary aoka ho fantatry ny mponina rehetra eto an-tany,
fa hianao no Tompo Andriamanitra amin'ny taona rehetra.
       20Mandray hanina isan-karazany ny vavony,
nefa misy hanina tsaratsara kokoa noho ny hafa.
       21Fantatry ny lanilany amin'ny tsirony ny henan-java-dia;
ary fantatry ny fo manan-tsaina toy izany koa ny teny mamitaka.
       22Mahatonga alahelo ny fo ratsy,
nefa mitandrin-tena aminy ny olona mahalala zavatra.
       23Raisin'ny vehivavy izao karazam-bady rehetra izao,
nefa misy zazavavy tsaratsara kokoa noho ny hafa.
       24Mahamiramiran'endrika ny hatsaran-tarehim-behivavy,
ary mihoatra noho ny fanirian'ny lehilahy fatratra indrindra.
       25Raha hita eo amin'ny lelany koa ny hatsaram-po aman-kalemem-panahy,
dia tsy anisan'ny zanak'olombelona tsotra izao intsony ny vadiny.
       26Efa nahazo ny fototry ny hareny ny olona mahazo vady,
izay namana mitovy aminy sy andry hiankinany.
       27Eo amin'izay tsy misy fefy, dia lasan-ko fandrobana ny tany:
eo amin'izay tsy misy vehivavy, ny lehilahy dia misento mirenireny.
       28Zovy moa no hatoky ny jiolahy mailaka
izay mitety tanana ombieny ombieny?
Toy izany ny lehilahy tsy manam-ponenana;
fa izay aharivan'ny andro no andriany. >