Bokin'ny Eklesiastika

Toko faha-36

1 Mamindrà fo aminay, ry Tompo Andriamanitr'izao rehetra izao, ka jereo:

2 ary arotsahy amin'ny firenena rehetra ny fampahatahoranao.

3 Atsangano hamely ny firenen-kafa ny tananao, ary aoka hotsaroan'ny ainy ny herinao.

4 Araka ny nanehoanao ny fahamasinanao teo anatrehan'izy ireo namay anay, no anehoy ny fahalehibeazanao eo imasonay, mamay ny mpampahory anay.

5 Ary aoka ho fantatr'izy ireo, tahaka ny nahafantaranay, fa tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy hianao, ry Tompo!

6 Avereno indray ny famantarana, ataovy indray ny fahagagana,

7 ankalazao ny tànanao sy ny sandrinao ankavanana.

8 Hetseho ny haviniranao, arotsaho ny hatezeranao,

9 aringano ny mpankahala, fongory ny fahavalo.

10 Hafaingano ny fotoana, ary tsarovy ny fianianana; ka aoka hankalazaina ny asanao lehibe!

11 Aoka holevonin'ny afo mahamay izay sendra afa-mandotsitra, ary ho hitan'izay mampahory ny vahoakanao ny fahaverezana.

12 Montsany ny lohan'ny lehiben'ny fahavalo, izay manao hoe: Tsy misy afa-tsy isika ihany!

13 Angony avokoa ny fokon'i Jakoba ka avereno aminy indray ny lova toy ny tamin'ny voalohany.

14 Tompo o, mamindra fo amin'ny vahoakanao, izay antsoina amin'ny anaranao, sy amin'Israely izay nataonao toy ny lahimatoa.

15 Iantrao ny tanana misy ny fitoeranao masina, dia Jerosalema fitoerana fitsaharanao.

16 Fenoy ny teny to avy aminao Siona ary ny voninahitrao, ny vahoakanao.

17 Mitsangana ho vavolombelona miaro an'ireo zava-boaharinao hatramin'ny voalohany ary tanteraho ny fampanantenana nataonao tamin'ny anaranao.

18 Valio soa ireto olona manantena anao, ary aoka ho hita fa to teny ny mpaminaninao. Henoy, Tompo o, ny vavak'izay mitalaho aminao,

19 araka ny tso-dranon'i Aarona tamin'ny vahoakanao, ary aoka ho fantatry ny mponina rehetra eto an-tany, fa hianao no Tompo Andriamanitra amin'ny taona rehetra.

20 Mandray hanina isan-karazany ny vavony, nefa misy hanina tsaratsara kokoa noho ny hafa.

21 Fantatry ny lanilany amin'ny tsirony ny henan-java-dia; ary fantatry ny fo manan-tsaina toy izany koa ny teny mamitaka.

22 Mahatonga alahelo ny fo ratsy, nefa mitandrin-tena aminy ny olona mahalala zavatra.

23 Raisin'ny vehivavy izao karazam-bady rehetra izao, nefa misy zazavavy tsaratsara kokoa noho ny hafa.

24 Mahamiramiran'endrika ny hatsaran-tarehim-behivavy, ary mihoatra noho ny fanirian'ny lehilahy fatratra indrindra.

25 Raha hita eo amin'ny lelany koa ny hatsaram-po aman-kalemem-panahy, dia tsy anisan'ny zanak'olombelona tsotra izao intsony ny vadiny.

26 Efa nahazo ny fototry ny hareny ny olona mahazo vady, izay namana mitovy aminy sy andry hiankinany.

27 Eo amin'izay tsy misy fefy, dia lasan-ko fandrobana ny tany: eo amin'izay tsy misy vehivavy, ny lehilahy dia misento mirenireny.

28 Zovy moa no hatoky ny jiolahy mailaka izay mitety tanana ombieny ombieny? Toy izany ny lehilahy tsy manam-ponenana; fa izay aharivan'ny andro no andriany.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.3178