Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 37
Ny tena sakaiza sy ny sakaiza manody - Ny mpanoro hevitra hihatahana sy ny hohatonina - Fahendrena marina, fahendrena tsy izy.

       1Ny sakaiza rehetra samy milaza hoe: Izaho koa sakaizanao;
nefa misy sakaiza amin'ny anarany fotsiny.
       2Moa va tsy alahelo mila hahafaty,
raha namana aman-tsakaiza no mivadika ho fahavalo?
       3Ry hevi-dratsy o, nivoaka avy aiza hianao,
mba hanototra fitaka ny tany?
       4Ny mpinamana mifaly amin'ny fifalian'ny sakaizany;
kanjo mivadika mamely azy izy amin'ny andro mahory.
       5Misy namana miombon'alahelo amin'ny sakaizany, mba hahavoky ny kibony.
Kanjo ny ampingany no raisiny, nony manoloana ny ady.
       6Aza manadino ny sakaizanao ao am-ponao;
ary aza manary ny fahatsiarovana azy, ao anatin'ny harem-be.
       7Samy manoro hevitra avokoa ny mpanoro hevitra;
nefa misy manoro hevitra mikendry ny soa ho an'ny tenany.
       8Mitandrema tena amin'ny mpanoro hevitra,
ary ataovy izay hahalalanao izay mety hahasoa azy aloha; -
fa ny soa ho an'ny tenany no hanoroany hevitra. -
Mba tsy hilokany ny aminao,
       9sy tsy hanaovany hoe: Tsara ny lalanao;
dia hihataka manandrify anao izy hizaha izay hanjo anao.
       10Aza maka hevitra amin'ny olona manao jery vilana anao,
ary afeno an'izay mialona anao ny fikasanao.
       11Aza maka hevitra amin'ny vehivavy, ny amin'ny rafiny;
amin'ny kanosa, ny amin'ny ady;
amin'ny mpivarotra, ny amin'ny takalo;
amin'ny mpividy, ny amin'ny varotra;
amin'ny mpialona, ny amin'ny fankasitrahana;
amin'ny olona tsy mangoraka, ny amin'ny asa fiantrana;
amin'ny kamo, ny amin'ny asa hatao na inona na inona;
amin'ny mpikarama ao an-trano, ny amin'ny famitan-javatra;
amin'ny mpanompo kamo, ny amin'ny lahasa lehibe;
aza miankina amin'ireo olona ireo, amin'ny hevitra iray akory.
       12Fa aoka ho matetika hianao no ao amin'ny olona tia vavaka,
izay fantatrao ho mpitandrina ny didy,
manana fo araka ny fonao,
ary hiarak'ory aminao, raha lavo hianao.
       13Manaraka izany dia aoka hifikitra amin'izay hevitry ny fonao hianao,
fa tsy misy olona mahatoky toa azy, ho anao.
       14Fa indraindray ny fon'ny olombelona milaza zavatra betsaka
mihoatra noho ny tily fito voapetraka hitily eo amin'ny havoana.
       15Ary amin'izany rehetra izany, mangataha amin'ny Avo Indrindra,
mba hitari-dalana anao mazava tsara.
       16Mialoha ny asa rehetra ny teny:
mialoha ny asa atao rehetra ny fandinihana.
       17Zavatra efatra no miseho ho mariky ny fiovaovan'ny fo:
       18ny tsara sy ny ratsy, ary ny fiainana sy ny fahafatesana;
ka ny lela mandrakariva no tompon'ireny.
       19Misy olona malina sy mpampianatra ny maro,
nefa tsy vanon-ko inona, raha ho an'ny tenany.
       20Maharikoriko ny olona mihambohambo ho hendry amin'ny teniny:
tsy hanan-kohanina no hiafarany.
       21Fa tsy momba azy ny fankasitrahan'ny Tompo,
satria tsy manam-pahendrena akory izy.
       22Misy hendry izay hendry ho an'ny tenany;
ary ny vokatry ny fahalalany dia azo antoka eo amin'ny molotra.
       23Ny olona hendry dia mampianatra ny fireneny,
ary azo antoka ny vokatry ny fahalalàny.
       24Feno fanambinina ny olona hendry,
ary mitory azy ho sambatra izay rehetra mahita azy.
       25Voafetra ihany ny isan'ny andro iainan'ny olombelona;
fa ny andron'Israely tsy hita isa.
       26Ny hendry dia tonga mahatoky eo amin'ny vahoakany,
ary ny anarany ho velona mandrakizay.
       27Anaka, ny fanahinao no ilao hevitra amin'izay fomba fiainanao,
fantaro izay manimba azy, ka aza omena azy izany.
       28Fa ny zavatra rehetra na inona na inona tsy mahasoa ny olona rehetra na iza na iza
ary tsy dia samy mahita fiadanana amin'ny zavatra rehetra avy.
       29Aza dia tsy mety afa-diana eo anoloan'izay hanim-py,
ary aza dia mianjera ihany amin-kalianana, amin'ny nahandro,
       30fa ny fihinanan-doatra mitarazo faharisarisana;
ary ny tsy fahalalana onony mitarika amin'ny areti-mandalo aza.
       31Nahafaty olona maro ny tsy fahalalana onony,
fa izay mifady no manalava ny andro iainany. >