Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 42
Zavatra tokony tsy hananan-kenatra - Famporisihana ny rain'ny fianakaviana, momba ny zanany vavy: aoka hiaro tena amin'ny vehivavy izy - Hery, fahaizana, fahendren'Andriamanitra miseho amin'ny asany.

       1Aoka ho menatra ny manambara ny zavatra renao hianao,
sy ny milaza ny zavatra miafina.
Dia hanan-kenatra marina hianao amin'izay,
ary hahazo sitraka eo anatrehan'ny olona rehetra.
       2Aza menatra amin'ireto zavatra ireto,
ary aza resin-kenatra olona, ka manao fahotana:
Aza menatra ny lalan'ny Avo Indrindra sy ny fanekeny,
ny teny fanamarinana ny mpankahala fivavahana,
       3ny miresaka amin'ny namana sy ny mpandalo,
ny manome soa kely ny sakaizanao,
       4ny mampiasa mizàna marina sy vato marina,
ny hahazo be na kely,
       5ny tsy mifidifidy olona amin'ny varotra sy amin'ny mpivarotra,
ny mamay mafy ny zanakao,
ny mikapoka hatramin'ny manao loa-dra,
ny mpanompo ratsy fanahy.
       6Amin'ny vehivavy ratsy fanahy mety ny fitomboka,
ary rahefa misy tana-maro, hidio am-panalahidy ny zavatra.
       7Isao sy lanjao izay atolotrao ny olonao;
ary ataovy an-tsoratra izay omenao sy izay raisinao.
       8Aza menatra ny mananatra ny adala sy ny ketrina,
mbamin'ny anti-panahy mifanditra amin'ny zatovo.
Dia ho tena vita fianarana tokoa hianao amin'izany,
sady hankatoavin'ny olona rehetra.
       9Ahiahy takona mahazo ny rainy ny zazavavy,
ary tsy ahitany torimaso ny fiahiany azy;
raha mipetraka ho mpitovo izy sao hihoatra ny taonan'ny fahatanorany,
raha tafakambana amin'ny vadiny, sao hanjary halan-dralehilahy;
       10Mbola virjiny izy, mety ho voakojikojy,
ka hanana anaka ao an-tranon-drainy;
manambady indray sao hivadika amin'ny lalam-panambadiana;
miara-mipetraka aminy izy sao hitoetra ho momba.
       11Amin'ny zazavavy maditra manaova fitandremana mafy,
fandrao hianao ataony fihomehezan'ny fahavalonao,
fanoharan'ny ao an-tanana, ambentin-dresaky ny vahoaka,
ary alany baraka eo afovoan'ny vahoaka rehetra.
       12Aza ataonao ho zavatra loatra rahefa mety ho olona tsara tarehy,
ary aza mipetraka eo amin'ny vehivavy;
       13fa ny fitafiana no ivoahan'ny kalalao,
ary ny vehivavy kosa, ny haratsiam-behivavy.
       14Aleo lehilahy ratsy fanahy toy izay vehivavy mpanejokejo,
fa mahasafo-kenatra sy mahafa-baraka ny vehivavy.
       15Hotsahiviko izao ny asan'ny Tompo,
ary hotoriko izay hitako.
Ny tenin'ny Tompo no nahavitana ny asany rehetra.
       16Ny masoandro izay manazava azy ireo dia mibanjina azy rehetra,
asan'ny Tompo, feno ny voninahiny izy.
       17Ny olo-masiny dia tsy nataon'ny Tompo mahavatra
ny mitory ny zava-mahagaga rehetra vitany,
izay naorin'ny Tompo tsitoha mafy,
mba ho mafy orina izao tontolo izao amin'ny voninahiny.
       18Tsapainy ny halalin'ny ranomasina sy ny fon'ny olombelona;
ary fantany ny heviny saro-pantarina indrindra.
Fa manana ny fahalalana rehetra ny Tompo;
ary hitany ny famantaram-potoana.
       19Manambara ny lasa sy ny ho avy izy,
ary mampiharihary ny dian'ny zava-miafina.
       20Tsy misy hevitra miafina aminy,
tsy misy teny takona azy.
       21Noravahany ny asa lehiben'ny fahendreny:
talohan'ny taona rehetra izy, ary haharitra mandrakizay;
tsy nampiana na inona na inona ny tenany,
tsy nanesorana na inona na inona,
ary tsy nila mpanolo-tsaina na iza na iza izy.
       22Endrey, ny hatsaran-tarehin'ny asany rehetra!
ary izay banjinin'ny olona amin'ireny anefa dia kilalaon'afo fotsiny.
       23Velona daholo ny zavatra rehetra ary maharitra mandrakizay,
ho amin'izay rehetra ilàna azy;
ary manaiky ny Mpahary ny zavatra rehetra.
       24Mikambana tsiroaroa avy izy, ny iray tandrifin'ny iray,
ary tsy nisy nataony mankamin'ny faharavana.
       25Fa ny anankiray dia antoky ny fahasambaran'ny anankiray:
iza no mety ho afa-po amin'ny fijerena ny voninahitry ny Tompo? >