Bokin'ny Eklesiastika

Toko faha-49

1 Ny fahatsiarovana an'i Josiasa dia zava-manitra, natao tamin'ny fofona manitra indrindra, namboarina tamin'ny fahaizan'ny mpamorona zava-manitra; mamy toy ny tantely ny fahatsiarovana azy, amin'ny vava rehetra, ary toy ny mozika eo amin'ny fanasana.

2 Hainy ny nitarika ny vahoaka ho amin'ny fibebahana, ary vitany ny mamoana ny fahavetavetana avy amin'ny fankahalana fivavahana.

3 Nampitodika marina ny fony amin'ny Tompo izy, ary nanamafy ny fitiavam-bavaka, tamin'ny andron'ny mpankahala fivavahana.

4 Afa-tsy Davida sy Ezekiasa ary Josiasa, dia nanao ny ratsy avokoa ny hafa rehetra; nahafoy ny lalan'ny Avo Indrindra ny mpanjakan'i Joda, ka nizotra ho amin'ny fahaverezany.

5 Satria navelany ho an'ny hafa ny fahefany, ary ho an'ny firenen-kafa ny voninahiny.

6 Nodoran'izy ireo ny tanana voafidy ho an'ny fitoerana masina, ary nataony lao ny kianjany, noho ny amin'i Jeremia.

7 Fa ratsy fitondra azy izy, nefa ilay voahasina ho mpaminany hatrany an-kibon-dreniny, mba hanongana sy handrava ary hamono, sady hanorina sy hamboly koa.

8 Ezekiela dia nibanjina ny fahitam-boninahitra, izay nasehon'ny Tompo azy, tambonin'ny kalesin'ny Kerobima;

9 fa nihevitra ny fahavalo, tao anatin'ny ranonoram-baratra mananontanona izy, ary nanisy soa an'izay nanaraka ny lala-mahitsy.

10 Ny amin'ireo mpaminany roa ambin'ny folo lahy dia aoka ho velona indray anie ny taolany avy ao anaty fasany. Fa nampionona an'i Jakoba izy ireo, ary namonjy azy tamin'ny fanantenana marina.

11 Atao ahoana no fankalaza an'i Zorobabela? Fa toy ny peratra fitomboka eo amin'ny tanana an-kavanana izy.

12 Torak'izany koa Jesoa, zanak'i Josedeka! Fa izy roa lahy ireo tamin'ny androny nanorina ny tranon'Andriamantra indray ary samy nanangana ny tempoly, voatokana ho an'ny Tompo, sy voatendry hanana voninahitra mandrakizay.

13 Lehibe koa ny fahatsiarovana an'i Nehemia, izay nanangana indray ny mandantsika efa rava, sy nanamboatra indray ny vavahadintsika mbamin'ny hidiny, ary nanorina ny tranontsika indray.

14 Tsy misy olona tahaka an'i Henaoka teto ambany masoandro, fa izy koa nofaohina tamin'ity tany ity.

15 Tsy nisy koa olombelona tahaka an'i Josefa, filohan'ny rahalahiny, tohan'ny fireneny; ary voatahiry tamim-pitandremana ny taolam-balony.

16 Sema sy Seta koa, nankalazaina teo amin'ny olombelona; fa Adama no ambonin'ny zavatra rehetra tamin'ny zava-voahary.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1209