Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 5
Fitokiana mandoza - Ny miroa lela.

       1Aza miankina amin'izay harenao,
ary aza manao hoe: Manan-karena ampy aho!
       2Aza manaraka ny fitsiriritanao sy ny herinao,
mba hanafa-po fanirian'ny fonao;
       3ary aza manao hoe: Zovy moa no Tompoko?
Fa tsy maintsy hosazin'ny Tompo hianao.
       4Aza manao hoe: Efa nanota, ka inona izao no nanjo ahy?
Fa mahari-po ny Tompo.
       5Aza dia afak'ahiahy ny amin'ny fanonerana,
ka manampy ota ny ota.
       6Aza manao hoe: Be famindram-po Andriamanitra;
ka hamela ny heloka maro be.
Fa samy ao aminy ihany ny indrafo sy ny hatezerana;
ary mianjera amin'ny mpanota ny fahavinirany.
       7Aza mitaredretra ny hibebaka amin'ny Tompo,
ary aza mangatak'andro isan'andro izao,
fa hipoaka tampoka ny hatezeran'ny Tompo,
ka ho levona hianao amin'ny andro hamaliany.
       8Aza miankina amin'izay harena azo tsy an-drariny,
fa tsy hahefa na inona na inona ireny amin'ny andro mahory.
       9Aza mikororoka amin'ny rivotra rehetra,
ary aza mandeha amin'ny làlana rehetra,
fa izany no fanaon'ny mpanota miroa lela.
       10Miorena amin'ny fihevitrao
ary aoka ho tokan-teny hianao.
       11Ny mihaino no aoka hahafaingana anao;
fa ny mamaly, aoka hiadana hianao.
       12Raha mahita hevitra hianao, no mamalia ny namanao;
fa raha tsy izany kosa, tampeno amin'ny tànanao ny vavanao.
       13Ny voninahitra sy ny henatra, samy ao amin'ny teny;
ary ny lelan'ny olona, dia mampidi-doza azy.
       14Aza mihantsy ny antsoina ho mpanaratsy;
ary aza mamela-pandrika amin'ny lelanao;
fa mianjera amin'ny mpangalatra ny henatra;
ary misy fanamelohana mafy mahatratra ny miroa lela.
       15Aza diso na be na kely. >