Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 14
Ny amin'ny mpanompo sampy manontany amin'ny mpaminany - Tsy hahavonjy ny vahoaka meloka ny fivavahan'ny olo-marina eo afovoany.

       1Tonga tao amiko ny loholona sasany amin'Israely, ka nipetraka teo anoloako. 2Dia tonga tamiko ny tenin'ny Tompo, nanao hoe:
       3Ry zanak'olona, ireo olona ireo dia efa nanangana ny sampin-dozany, ao am-pony, ary ny fanafintohinana mampanota azy, ataony eo anoloan'ny tavany: ka hety hanontanian'ireo va aho? 4Noho izany, mitenena aminy hianao, ka lazao aminy hoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Na zovy na zovy, amin'ny taranak'Israely manangana ny sampin-dozany ao am-pony, sy manao eo anoloan'ny tavany ny fanafintohinana mampanota azy, raha sendra manatona ny mpaminany izy io, dia tenako izaho Iaveh no hamaly azy, araka ny tandrifin'ny sampiny maro, 5mba hahavoazako ny taranak'Israely amin'ny fony; satria efa nivily niala tamiko izy mbamin'ny sampin-dozany rehetra.
       6Ka lazao amin'ny taranak'Israely hoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Miverena hianareo; mialà amin'ny sampin-dozanareo; ary mihambohoa tsy hanatri-tava ny fahavetavetanareo rehetra. 7Fa na zovy na zovy amin'ny taranak'Israely, na amin'ny vahiny mitoetra eo amn'Israely misaraka amiko, manangana ny sampin-dozany ao am-pony, ary manao eo anatrehan'ny tavany ny fanafintohinana mampanota azy, raha tonga manatona ny mpaminany izy io mba hanontaniany amiko ho azy, dia ny tenako izaho Iaveh, no hamaly azy. 8Ka ny tavako, hanandrina izany olona izany; izy holevoniko hataoko famantarana aman'ohabolana, hofongorako eo amin'ny vahoakako; dia ho fantatrareo fa Iaveh aho.
       9Ary raha mety ho voasodoka ny mpaminany, ka manonona teny sasantsasany, dia izaho Iaveh no ho nanodoka an'izany mpaminany izany; ary haninjitra ny tànako aminy aho, ary hofongorako eo amin'ny vahoakako Israely izy.
       10Dia hitondra ny valin'ny haratsiany izy, - arakaraka ny haratsian'izay manontany no haratsian'ny mpaminany koa, - 11mba tsy hivilian'ny taranak'Israely hanalavitra ahy intsony, sy tsy handotoany tena amin'ny fahadiasoany rehetra. Amin'izay, izy ireo dia ho vahoakako, ary izaho dia ho Andriamaniny, - teny marin'ny Tompo Iaveh.
       12Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe:
       13Ry zanak'olona,
Raha misy firenena manota miodina amiko
ka ahinjitro aminy ny tànako,
dia tapahako ny tehina mofo ho azy,
sy alefako hamely azy ny mosary,
dia haringako ny olona sy ny biby,
       14ary eo amin'izany tany izany dia misy ireto olona telo ireto:
Noe, Daniely sy Joba...
dia hahavonjy ny fanahiny, amin'ny fahamarinany izy ireo;
- teny marin'ny Tompo Iaveh.
       15Raha manefa biby masiaka amin'ny tany aho,
ka ilaozan'ny mponina sy zary efitra
tsy halehan'ny olona na iza na iza azon'izany biby izany,
       16ary raha ao amin'izany tany izany izy telo lahy ireo,
velona aho - teny marin'ny Tompo Iaveh,
tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy;
ny tenan'izy ireo ihany no ho voavonjy,
fa ny tany ho lao.
       17Na raha mandefa sabatra hamely izany tany izany aho,
ary manao hoe: Aoka hijinja ny tany ny sabatra...
sady mandringana ny olona sy ny biby;
       18ka eo afovoan'io tany io koa izy telo lahy ireo;
velona aho - teny marin'ny Tompo Iaveh:
dia tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy ireo;
ny tenany ihany no ho voavonjy.
       19Na raha mandefa pesta ho amin'izany tany izany aho,
ary manidina ny hatezerako aminy, amin'ny fandatsahan-dra,
sady mandringana ny olona sy ny biby,
       20ka eo afovoan'io tany io koa Noe sy Daniely ary Joba,
velona aho - teny marin'ny Tompo Iaveh:
tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy ireo,
fa ny tenany ihany no hahavonjy ny fanahiny, noho ny fahamarinany.
       21Satria izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Na dia rahefa nalefako hamely an'i Jerosalema aza
ny fikapohana efatra mandoza:
ny sabatra, ny mosary, ny biby masiaka, ary ny pesta,
ka nandringana ny olona sy ny biby,
       22dia hisy sisa ihany, ho afa-mandositra,
ka hivoaka ny tanàna, dia zanakalahy, sy zanakavavy.
Ho avy eo aminareo izy,
dia hahita ny fitondran-tenany aman'asany hianareo,
ka dia hionona hianareo ny amin'ny loza
nalefako hamely an'i Jerosalema,
dia ny amin'izay rehetra nataoko nihatra taminy.
       23Hampionona anareo izy ireo,
rahefa mahita ny fitondran-tenany aman'asany hianareo,
ka ho fantatrareo fa tsy hoe tsy misy antony
ny nanaovako izay rehetra nataoko taminy,
- teny marin'ny Tompo Iaveh. >