Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 19
Fitomaniana an'ireo mpanjaka farany amin'i Jodà: Joakaza, Joakima, Joasina, Sedesiasa.

       1Ary hianao, manaova fitomaniana an'ireo mpanapaka an'Israely, ka ataovy hoe:
       2nahoana ity reninao, no nandry toy ny liom-bavy,
eo amin'ireo lion-dahy?
Eo afovoan'ireo liona tanora
dia namelona ny zanany izy.
       3Nobeaziny ny iray amin'ireo zanany,
ka tonga liona tanora;
nianatra hamiravira ny hazany io;
dia nihinana olona.
       4Nandre ny lazany ireo firenena,
ka voasambotra tao an-davany izy.
Nitondra azy rahefa nasiany faraingo ny vavany,
ho any amin'ny tany Ejipta.
       5Hitan'ity liom-bavy fa miandry foana izy
fa very ny fanantenany,
dia naka iray hafa tamin'ireo zanany indray izy,
ka nataony tonga liona io.
       6Nandeha teo amin'ireo liona io,
ka tonga liona tanora.
Nianatra hamiravira ny hazany izy,
dia nihinana olona.
       7Nahalala ny mpitondra tena eo aminy izy,
nandrava ny tanànany;
nivadi-po ny tany mbamin'izay rehetra teo aminy,
noho ny fitreron'ny fierony.
       8Tamin'izany ny firenena amin'ny tany manodidina
nanainga hamely azy
sy namela-pandrika harato teo amboniny,
dia azony tao an-davany izy,
       9ka nalatsany amin'ny fonja,
nasiany faraingo ny vavany,
nentiny ho amin'ny mpanjakan'i Babilona,
nentiny ho any amin'ny trano mimanda,
mba tsy handrenesana ny feony intsony,
eny an-tendrombohitr'Israely.
       10Toy ny voaloboka ny reninao tamin'ny andro nanambinana anao,
voavoly teo amoron-drano izy,
namoa sady nandravina,
noho ny habetsahan'ny rano.
       11Nanan-drantsana mafy izy,
hatao tehin'ny mpanapaka,
ary nisondrotra ho avo izy
eo afovoan'ny sampana milobolobo;
ka niseho tamim-boninahitra izy,
mbamin'ireo rantsany maro.
       12Kanjo, nongotana tamin-katezerana
ka nazera amin'ny tany,
ary ny rivotra avy atsinanana
nanamaina ny voany:
voafolaka ka nihamaina ny rantsany mafy,
dia levon'ny afo izy.
       13Ary ankehitriny, indro izy nambolena any an'efitra,
amin'ny tany maina sy karankaina.
       14Nisy afo nivoaka avy amin'ny sampany anankiray,
ka nandevona ny voany;
tsy manan-tsampana mahery intsony izy,
na tehina fanapahany.

Fitomaniana izany, sady ho tonga fitomaniana. >