Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 31
Faminaniana mamely an'i Ejipta - Fanoharana amin'ny Sedera.

       1Tamin'ny taona faharaika ambin'ny folo, volana fahatelo, andro voalohan'ny volana, tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe: 2Ry zanak'olona, lazao amin'i Faraona mpanjakan'i Ejipta sy amin'ny vahoakany maro hoe:

Tahaka an'iza moa hianao, amin'ny fahalehibeazanao?
       3Indro fa Asora dia hazo sedera any Libàna,
tsara rantsana, be alokaloka, avo vatana,
ary mitehika amin'ny rahona ny tendrony.
       4Ny ranobe nampitombo azy;
ny rano lalina, nahalehibe azy,
tamin'ny nampandehanany ny oniny,
tamin'ny manodidina ny fitoerana nambolena azy,
sy tamin'ny nandefasany ny sakeli-dranony,
ho ao amin'ny hazo rehetra any an-tsaha.
       5Noho izany ny vatany nijoroaka,
lasa avo noho ny hazo rehetra any an-tsaha;
ny sampany nihalehibe;
ny rantsany, nihalava,
noho ny habetsahan'ny rano, tamin'ny fotoana nitomboany.
       6Ny voromanidina rehetra, nanao akany teo amin'ny sampany;
ny biby rehetra any an-tsaha, niteraka teo ambanin'ny rantsany;
ny firenena maro no nipetraka teo ambany alokalony.
       7Nahatsara tarehy azy ny fahalehibeazany, sy ny halavan'ny sampany,
fa latsaka lalina tao amin'ny rano betsaka ny fakany.
       8Ny sedra ao amin'ny sahan'Andriamanitra, tsy nahamatroka azy;
ny sipresa, tsy nahatoraka ny sampany;
ary ny pilatana tsy tahaka ny rantsany;
ary ny hazo tao amin'ny sahan'Andriamanitra, tsy nisy tsara tarehy toa azy.
       9Nataoko tsara tarehy izy amin'ny hamaroan'ny rantsany,
ka hialona azy avokoa ny hazo rehetra ao Edena,
dia izay rehetra ao amin'ny sahan'Andriamanitra.
       10Koa izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
satria izy nisandratra ho avo,
sy nanandratra ny tendrony hatrany amin'ny rahona,
ary niavonavona noho ny fisandratry ny fony,
       11dia natolotro izy ho eo an-tànan'ny andriamanitry ny firenena
hataony amin'izay sitrapony;
noroahako izy, noho ny haratsiany.
       12Notapahan'ny hafa firenena
- firenena masiaka indrindra amin'ny firenena, - navelany teo izy;
teny an-tendrombohitra aman-dohasaha rehetra teny
no niampatramparan'ny sampany;
ny rantsany tapaka nitsingidina
teny amin'ny mason-driaka rehetra amin'ny tany;
nihataka niala tamin'ny alokalony ny firenen'ny tany rehetra,
ka dia nandao azy avokoa.
       13Ny tapatapany ahatongavan'ny voromanidina rehetra hipetraka,
ary ny rantsany itsofohan'ny biby rehetra any an-tsaha:
       14mba tsy hisy hazo voavoly amin'ny rano, hisondrotra ho avo,
sy hanandratra ny tendrony hatrany amin'ny rahona,
ary mba tsy hisy amin'izay mifo-drano,
hatoky tena noho ny fiavonavonany;
fa izy rehetra, samy voatendry ho faty,
ho any ambanin'ny tany,
hiharo amin'ny zanak'olombelona,
dia amin'izay midina any an-davaka.
       15Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Tamin'ny andro nidinany ho any amin'ny seoly,
nampanao fisaonana aho;
ny rano lalina nosaronako, noho ny aminy;
ny ony mandeha najanoko;
ny ranobe, niato;
Libàna, nampanjomboniko, noho ny aminy;
ary ny hazo any an-tsaha, nilofika avokoa noho ny aminy.
       16Nataoko nihorohoro ny firenena, tamin'ny fiezinezin'ny fianjerany,
tamin'ny namarinako azy ho any amin'ny seoly,
miaraka amin'ireo midina any an-davaka.
Nianina tany ambanin'ny tany
ny hazon'i Edena rehetra,
ny tsara tarehy sy kanto indrindra tany Libàna,
dia izay rehetra bobo-drano.
       17Niara-nidina taminy koa ireo, ho any amin'ny seoly,
nankany amin'ireo matin'ny sabatra,
izay sandriny, sy nipetraka teo amin'ny alokalony,
teo afovoan'ny firenena.
       18Koa iza no itovizanao voninahitra amam-pahalehibeazana,
ireo hazon'i Edena?
Havarina hianao miaraka amin'ny hazon'i Edena
any ambanin'ny tany;
hamparina eo amin'ireo tsy voafora,
miaraka amin'ireo voatrobaky ny sabatra.

Izany no hanjo an'i Faraona, mbamin'ny vahoakany maro,
- teny marin'ny Tompo Iaveh. >