Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 35
Ny faharavan'i Edoma - Fanamelohana an'i Edoma - Antony voalohany anamelohana azy, ny fahalozany tamin'Israely - Antony faharoa, ny fitsiriritany ny tanin'Israely.

       1Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe:
       2Ry zanak'olona atodiho mankany amin'ny tendrombohitr'i Seira ny tavanao,
ka maminania ny hanjo azy, manaova hoe:
       3Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Indro aho, ry tendrombohitra Seira ho avy ao aminao,
haninjitra ny tànako hamely anao.
       4Hataoko rava ny tanànanao;
ho tonga lao hianao;
dia ho fantatrao fa Iaveh aho.
       5Noho hianao manao lolom-po tsy misy farany,
sy nanolotra ny zanak'Israely ho an'ny sabatra,
tamin'ny andro nahitany loza,
tamin'ny andron'ny faharatsiana farany,
       6noho izany dia velona aho;
- teny marin'ny Tompo Iaveh:
Hataoko feno ra mandriaka hianao,
ary ny ra hanenjika anao.
Noho hianao tsy nankahala ny ra,
dia hoenjehin'ny ra hianao.
       7Ny tendrombohitra Seira hataoko lao sy zary efitra,
ary ny mandroso sy miverina eo, hataoko tsy misy intsony.
       8Hofenoiko ny maratra ho faty aminy ny tendrombohiny;
eny amin'ny havoananao, sy eny amin'ny lohasaha aman-dohasahan-driakanao,
dia ho lavo ny olona voavonon'ny sabatra.
       9Hataoko lao mandrakizay hianao,
ary tsy honenana intsony ny tanànanao;
dia ho fantatrareo fa Iaveh aho.
       10Noho hianao nanao hoe:
Ho ahy avokoa ny firenena roa sy ny tany roa,
ka hahazo azy ho fanananay izahay!
- ary teo kosa Iaveh -
noho izany, velona aho,
       11- teny marin'ny Tompo Iaveh:
dia hanao aho araka ny hatezeranao sy ny fialonanao,
izay nasehonao noho ny fankahalanao azy ireo,
ary hampahafantariko eo aminy ny tenako, rahefa hitsara anao aho.
       12Ary ho fantatrao fa izaho Iaveh,
dia nandre ny fanaratsianao rehetra,
izay notononinao tamin'ny tendrombohitr'Israely,
nanao hoe: Efa rava ireny,
ka natolotra anay, ho remby hohaninay!
       13Nihaika ahy hianareo tamin'ny lahateninareo;
sady nanamaro ny teninareo, namely ahy.
Izaho kosa efa nandre izany!
       14Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Amin'ny hafalian'ny tany rehetra,
hianao kosa hataoko lao.
       15Toy ny nifalianao, ny amin'ny lovan'ny taranak'Israely
tamin'ny faharavany,
toy izany no hataoko aminao:
ho rava hianao, ry tendrombohitra Seira,
mbamin'Idomea manontolo;
dia ho fantatry ny olona fa Iaveh aho. >