Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 37, 1-14.
Fahitana ny taola-maina nahazo aina, fanazavana ny fahitana - Fanakambanana an'Israely ho fanjakana iray, anjakan'i Davida vaovao.

       1Tonga tamiko ny tànan'ny Tompo ka nentin'ny Tompo nivoaka am-panahy aho, dia napetrany teo amin'ny tany lemaka feno taolana. 2Nentiny nandeha teo akaikin'ireo manodidina azy aho. Be dia be izy ireo teo an-tampon'ity tany lemaka, sady maina dia maina. 3Ary hoy izy tamiko: Ry zanak'olona, mbola ho velona va ireo taolana ireo? Ka hoy ny navaliko azy: Iaveh Tompo ô, hianao no mahalala!
       4Dia hoy izy tamiko: Aminanio ireo taolana ireo, ka ataovy aminy hoe: Ry taola-maina, mihainoa ny tenin'ny Tompo! 5Izao no lazain'ny Tompo Iaveh amin'ireto taolana ireto: Indro hampiditra fanahy ao aminareo aho, dia ho velona hianareo. 6Hasiako hozatra eo aminareo, hampaniriako nofo eo aminareo, hovelarako hoditra eo amboninareo, ary hasiako fanahy ao aminareo, dia ho velona hianareo; ka ho fantatrareo fa Iaveh aho.
       7Dia naminany araka ny teny azoko aho; ka nony naminany, dia nisy feo re, dia injany zavatra mitatatata; dia nifanatona ireo taolana. 8Nojereko ka indro fa nisy hozatra ama-nofo naniry teo ambonin'ireo ary nisy hoditra nivelatra teo ambonin'ireo ary nisy hoditra nivelatra teo ambonin'ireo; saingy tsy mbola nisy fanahy teo aminy. 9Ary hoy izy tamiko: Maminania amin'ny fanahy; maminania, ry zanak'olona, ka lazao amin'ny fanahy hoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Avia, ry fanahy avy any amin'ny vazan-tany efatra; tsotsofy ireto olona voavono ireto, ary aoka ho velona izy. 10Dia naminany araka ny nandidiany ahy aho, ka niditra tamin'ireo ny fanahy, dia velona izy, sady nitsangana tamin'ny tongony: tafika lehibe, tena lehibe indrindra.
       11Hoy izy tamiko: Ry zanak'olona, ireo taolana ireo, dia ny taranak'Israely rehetra. Indreo izy ireo manao hoe: Maina ny taolanay; levona ny fanantenanay, very izahay! 12Koa maminania, ary lazao aminy hoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Indro aho hanokatra ny fasanareo, hampiakatra anareo avy ao am-pasanareo, ry vahoakako ô, ary hitondra anareo ho eo amin'ny tanin'Israely. 13Ary dia ho fantatrareo fa Iaveh aho, rahefa voasokatro ny fasanareo, ary tafakatra avy ao am-pasanareo hianareo, ry vahoakako. 14Hataoko ao anatinareo ny fanahiko, dia ho velona hianareo, sady homeko fitsaharana eo amin'ny taninareo ka dia ho fantatrareo fa izaho Iaveh dia milaza sy manatanteraka koa, - teny marin'ny Tompo. >