Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 4
Mivesatra ny helok'Israely sy Jodà ny mpaminany - Ny mofom-pahoriana - Ny hanina maloto.

       1Ary hianao, ry zanak'olona, makà biriky anankiray, apetraho eo anoloanao, ka manorata sarin-tanàna anankiray eo, dia ny sarin'i Jerosalema. 2Ataovy fahirano izy; manaova tilikambo hamelezana azy; manandràta tovon-tany hikatrohana aminy; manorena toby manodidina azy. 3Ary hianao makà lapoaly vy; atoavy toy ny manda vy eo anelanelanao sy ny tanàna io, ka atodiho hanandrina azy ny tavanao; dia hatao fahirano izy; ka hataonao fahirano izy. Aoka ho famantarana ho an'ny taranak'Israely izany.
       4Ary ataovy ambany mandry ny ilanao havia; ka ataovy eo ny heloky ny taranak'Israely; ary ny andro handrianao toy izany, dia hitondranao ny helok'izy ireo. 5Ary araka ny isan'ny andro no nanisako ny taonan'ny helok'izy ireo ho anao; ka dia sivifolo sy telon-jato andro no hitondranao ny heloky ny taranak'Israely. 6Rahefa tapitra ireo andro ireo, dia ny ilanao havanana indray no hataonao ambany mandry, ka hitondra ny heloky ny taranak'i Jodà kosa hianao, efapolo andro; fa nisaiko ho taona iray ny andro iray ho anao. 7Dia hitodika hanandrina an'i Jerosalema atao fahirano, ny tavanao aman-tsandrinao mihanjaka, ka haminany hamely azy hianao. 8Ary indro, efa nopetahako tady hianao, mba tsy ho afa-mivadi-mandry, mandra-pahatapitrao ny andron'ny fahiranonao. 9Makà fromenta, orja, kalamaka, voanemba, ampemba ary epaotra; ataovy am-bilany iray ireo, ka anaovy mofo ho anao, araka ny isan'ny andro handrinao amin'ny ilanao, sivifolo sy telon-jato andro no hihinananao azy. 10Roapolo sikla no lanjan'ny haninkohaninao amin'ny indray andro, asio elanelany ny fihinanana azy. 11Rano kely ihany no hosotroinao, dia ampahenin'ny hina, asio elanelany ny fisotro azy.
       12Toy ny mofo orja no ihinano azy; ary diky no anendaso azy, eo imason'izy ireo. 13Dia hoy Iaveh tamiko: Toy izany no hihinanan'ny zanak'Israely ny mofony voaloto, any amin'ny firenena handroahako azy. 14Ka hoy aho: Indrisy! Iaveh, Tompo ô, tsy mba voaloto na oviana na oviana ny fanahiko; tsy mba nihinana biby maty, na voaviravira aho, hatramin'ny fahatanorako ka mandrak'ankehitriny; ary tsy mbola niditra ny vavako akory izay hena maloto. 15Dia hoy izy tamiko: Jereo fa ekeko hosoloina taim-biby ihany ny diky, ka dia eo ambonin'izany no hanendasanao ny mofonao. 16Ary hoy izy tamiko: Ry zanak'olona, indro hotapahako ny tehana mofo any Jerosalema, ka an-danjany sady am-panahiana no hihinanan'izy ireo mofo; ary am-patrany sady amin-kovitra no hisotroany rano. 17Satria, ny hanina amam-pisotro tsy ho ampy; ny tenany, samy hihareraka sy hihalevona avy izy ireo, noho ny haratsiany. >