Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 21
Faminaniana ny hanjo an'i Babilona, sy an'i Edoma, sy ny Arabo.

       1Faminaniana ny amin'ny efitry ny ranomasina.

Tahaka ny firimorimon'ny tadio mihazo any amin'ny atsimo,
avy any an'efitra izany,
amin'ny tany mahatahotra.
       2Misy fahitana mahatsiravina naseho tamiko:
ny mpandroba, mandroba;
ny mpandrava, mandrava.
Iakaro, ry Elama! Hodidino, ry Meda!
Hatsahatro ny fisentoana rehetra.
       3Izany no nahafeno tebiteby ny valahako;
voan'ny fanaintainana aho,
toy ny vehivavy miteraka.
Miolanolana aho, mahare izany; tsiravina aho mahita izany;
       4mivadika ny foko,
raiki-tahotra aho;
ny alina niriko,
natao fotoan'ny horohoro ho ahy.
       5Ny latabatra antsangana, ny tily miambina,
ny olona mihinana sy misotro.
- Mitsangana, hianareo kapiteny!
Hosory ny ampinga!
       6Fa izao no nolazain'ny Tompo tamiko:
Mandehana mametraka tily,
ka aoka holazainy izay hitany.
       7Ary ny ho hitany dia mpitaingin-tsoavaly
mpitaingin-tsoavaly mitaingina ampondra,
mpitaingin-tsoavaly mitaingin-drameva.
Dia hijery amim-pitandremana izy, amim-pitandremana fatratra.
       8Dia niantso toy ny liona izy hoe:
Eto amin'ny tilikambo fitiliana no ipetrahako, ry Tompo,
tsy an-kijanona tontolo andro
mitsangana eto amin'ny fiambenana aho, isan'alina.
       9Indreo tamy ny olona mitaingin-tsoavaly,
ny mpitaingin-tsoavaly, milahatra tsiroaroa.
Dia niteny indray izy ka nanao hoe:
Potraka re! Potraka re Babilona!
Ary ny sarin'ireo andriamaniny rehetra
nazerany novakiny tamin'ny tany.
       10Ry variko velezina o, voam-barin'ny famoloako,
izay reko tamin'ny Tompon'ny tafika,
Andriamanitr'Israely,
no ambarako aminareo.
       11Faminaniana ny amin'i Domà .

Misy miantso ahy avy any Seira manao hoe:
Ry tily o, toy inon'alina moa izao?
Ry tily o, toy inon'alina moa izao?
       12Dia mamaly ny tily manao hoe:
Tonga ny maraina, ary ny alina koa.
Raha te-hanontany ahy hianareo, manontania;
tongava indray amin'ny fotoana hafa.
       13Faminaniana any Arabia.

Any an-tanilemaka foana any Arabia, hianareo no handry,
ry andian'i Dedana.
       14Mitondrà rano hitsenana an'izay mangetaheta!
Ny mponina amin'ny tanin'i Temà ,
manatitra mofo ho an'ny mpandositra.
       15Fa izy ireo nandositra teo anatrehan'ny sabatra,
teo anatrehan'ny sabatra voatsoaka,
teo anatrehan'ny tsipika voahenjana,
teo anatrehan'ny ady mahatsiravina.
       16Satria izao no nolazain'ny Tompo tamiko:
Herintaona, araka ny fanisana ny taonan'ny mpikarama, sisa
dia ho levona avokoa ny voninahitr'i Sedara;
ary amin'ireo tsipika maro an'ny lehilahy mahery, zanak'i Sedara,
dia kely foana no sisa tavela,
fa Iaveh Andriamanitr'Israely no efa niteny. >