Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 23
Faminaniana ny hanjo an'i Tira - Ny faharavany, ny fananganana azy, ny fibebahany.

       1Faminaniana ny amin'i Tira.

Migogogogo, ry sambon'i Tarsisa,
fa rava izy!
Tsy misy trano intsony, tsy misy hidirana intsony!
Avy any amin'ny tany Setima,
no nandrenesany an'izany.
       2Aoka hitanaka, hianareo mponina amoron-tsiraka,
rakotry ny mpandranto avy any Sidona, izay mitety ranomasina.
       3Mamakivaky ny ranobe ny vary avy any Nila,
ny vokatry ny ony, niditra ho hareny,
tsenan'ny firenena izy.
       4Aoka ho safotry ny henatra hianao, ry Sidona, fa efa niteny ny ranomasina,
ny trano mimanda eo amin'ny ranomasina, nanao hoe:
Tsy mba nihetsi-jaza aho na niteraka,
tsy mba namelona zatovo aho,
na nitaiza virjiny.
       5Rahefa handre izany vaovao izany Ejipta
dia ho raiki-tahotra mandre ny naharavan'i Tira.
       6Mita ho any Tarsisa hianareo, ka migogogogoa,
ry mponina amoron-tsiraka!
       7Ity va no renivohitrareo falifaly,
izay efa hatramin'ny andro fahagola ny fiandohany,
sy izay nentin'ny tongony
lasa lavitra hitoetra any.
       8Iza no nandidy izany,
hamelezana an'i Tira izay nanome satro-boninahitra;
ary ny mpandrantony dia andriandahy,
ary ny mpivarotra avy aminy olo-malaza amin'ny tany?
       9Iavehn'ny tafika no nandidy izany
mba hanamatroka ny voninahitr'izay rehetra mamirapiratra,
mba hanetry ny olo-malaza rehetra amin'ny tany.
       10Mieleza amin'ny taninao, tahaka an'i Nila, ry zazakavavin'i Tarsisa,
fa tsy manam-pehin-kibo intsony hianao.
       11Iaveh efa naninjitra ny tànany amin'ny ranomasina,
nampihorohoro ny fanjakana;
nanao didy hamelezany an'i Kanaana,
dia ny handravana ny tanànany mimanda.
       12Ary hoy izy: Tsy hanao fifaliana intsony hianao,
ry virjiny afa-baraka, zanakavavin'i Sidona!
Mitsangàna, mità ho any Setima;
na any aza anefa, tsy hisy fitsaharana ho anao.
       13Jereo ny tanin'ny Kaldeana, firenena mbola tsy nisy,
izay nanolotra an'i Asora ho an'ny bibidia any an'efitra;
nanangana ny tilikambony izy, nandrava ny lapany,
nataony korontan-javatra miavovona sisa teo!
       14Migogogogoa, ry Tarsisa,
fa rava ny tanàna mimanda.
       15Amin'izany Tira dia hohadinoina fitopolo taona, araka ny halavan'ny andron'ny mpanjaka iray. Ary rahefa afaka fitopolo taona ny hanjo an'i Tira dia arak'ilay tononkiran'ny vehivavy janga hoe:
       16Raiso ny lokanganao, mandehana manodidina ny tanàna,
ry kala janga hadino;
mitendre amim-pahaizana, hamaroy ny hiranao,
mba hahatsiarovan'ny olona anao.
       17Ary rahefa afaka fitopolo taona, dia izao no zavatra hitranga:
Hamangy an'i Tira Iaveh,
ka handray ny tambiny indray izy,
dia hitolo-tena amin'ny fanjakana rehetra eto an-tany,
manerana an'izao tontolo izao.
       18Ary hatokana ho an'ny Tompo ny tombom-barony sy ny tanginy,
fa tsy hangonina hiavosa na hotehirizina;
satria ny azony dia ho an'ireo monina eo anatrehan'ny Tompo,
hohaniny sy hivokisany ary hihaingoany fatratra. >