Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 28
Fitsarana an'i Samaria sy Jerosalema - Faharavan'i Samaria; voninahitry ny olona tsy mivadika - Hadisoan-kevitry ny lehibe miankina amin'ny herin'ny olombelona - Andriamanitra irery no mahavonjy - Andriamanitra mitondra ny olona amim-pahendrena.

       1Loza ho an'ny diadema be avonavon'ny mpimamo ao Efraima,
sy ny voninkazo mora malazo famirapiratan'ny fihaingoany,
eny an-tampon'ny lohasaha lonaka
misy an'ireo lehilahy mamon'ny divay.
       2Indro fa misy fahavalo mahery sy mahefa avy amin'ny anaran'ny Tompo,
tahaka ny oran-kavandra aman-tafio-drivotra mpandrava,
tahaka ny ranonorana be mivatravatra ka manafotra;
dia hanjera azy mafy amin'ny tany.
       3Ho hosena amin'ny tongotra
ny diadema be avonavon'ny mpimamo ao Efraima.
       4Ny voninkazo mora malazo famirapiratan'ny fihaingoany,
eny an-tampon'ny lohasaha lonaka,
hanahaka ny voan'aviavy masaka aloha'ny fahavaratra:
izay mahita azy,
raha vantany vao mahazo azy an-tànana mandrapaka azy.
       5Amin'izany andro izany Iaveh ho diadema mamirapiratra
sy fehiloham-boninahitra ho an'ny sisan'ny vahoakany,
       6ho fanahy fahamarinana ho an'izay mipetraka eo amin'ny seza fitsarana,
ary ho hery ho an'izay manohana ny fahavalo mananika am-bavahady.
       7Ireo koa mandraingiraingin'ny divay, jembin'ny zava-pisotro mahery,
na mpisorona na mpaminany samy jembin'ny zava-pisotro mahery,
rendriky ny divay, jembin'ny fisotro mahery,
mandraingiraingy eo am-paminaniana, mivembena eo am-pitsarana;
       8feno loa maloto ny latabatra rehetra,
tsy misy fitoerana intsony.
       9Iza no tadiaviny hampianarana fahendrena,
ary zovy no tadiavany hamoasana ny fianarana?
Ny zaza vao notazana,
vao mitsaha-nono va?
       10Fa didy manampy didy, didy manampy didy
fitsipika manampy fitsipika, fitsipika manampy fitsipika
mbetika izao, mbetika izany.
       11Eny ary, fa olona mibadabada
sy amin'ny fitenim-pirenen-kafa,
no hitenenan'ny Tompo amin'ity vahoaka ity.
       12Niteny izy nanao hoe: Ity no fitoerana fitsaharana;
avelao hiala sasatra ny reraka;
ity no fanamaivanana; -
kanefa tsy nety nihaino izy ireo.
       13Noho izany, ho azy ireo ny tenin'ny Tompo,
dia ho didy manampy didy, didy manampy didy;
fitsipika manampy fitsipika, fitsipika manampy fitsipika,
mbetika izao mbetika izany;
mba handeha izy ireo, ka ho lavo mitsilany,
ho torotoro ary ho voasambotra amin'ny fandrika.
       14Koa mihainoa ny tenin'ny Tompo hianareo, ry olona mpananihany,
lehiben'ny vahoaka eto Jerosalema.
       15Hianareo manao hoe: Efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay;
efa nanao fifanarahana tamin'ny seoly izahay,
ka dia handalo ho lasa ny loza manafotra fa tsy hahatratra anay,
fa efa nanao ny lainga ho fialofana izahay,
ary ny fitaka ho fierena.
       16Noho izany, izao kosa no lazain'ny Tompo Iaveh:
Indro aho efa nametraka vato ho fanorenana ao Siona
dia vato voatsapa toetra,
fehizoro, sarobidy, voaorina mafy:
izay miankina aminy amim-pinoana, tsy mba handositra.
       17Ny rariny no hataoko fitsipika,
ary ny fahamarinana no hataoko fandanjana.
Ka ny lainga fiarovana ho paohin'ny havandra;
ary ny fierenareo hindaosin'ny rano.
       18Ny fanekenareo amin'ny fahafatesana hofoanana;
ary ny fifanarahanareo amin'ny seoly, tsy haharitra;
fa rehefa handalo ny loza manafotra, homontsaniny hianareo;
       19isaky ny avy izy, hahatratra anareo,
fa ho avy izy rahampitso sy rahampitso andro aman'alina;
ny fangorohoroana ihany no hanao fananarana anareo!
       20Satria: fohy tsy misy hitsorana, ny farafara;
ary kely tsy ampy hirakofana ny firakotra.
       21Fa Iaveh hitsangana, toy ny tao an-tendrombohitra Farasima;
sy hirimorimon'ny hatezerana, toy ny tao an-dohasahan'i Gabaona,
hahavita ny asany, asa tokana aman-tany,
hanatanteraka ny lahasany, lahasa hafa noho ny fanaony!
       22Koa ankehitriny atsaharo ny hanihaninareo,
fandrao mihamafy ny fatoranareo;
satria efa reko fa misy fandringanana voatendrin'
Iavehn'ny tafika hahazo ny tany rehetra.
       23Mampandria sofina, ka mandrenesa ny feoko,
mihainoa tsara ka mandrenesa ny feoko:
       24Moa ny mpiasa tany izay mihevitra ny hamafy, dia miasa tany hatrany hatrany
sy miasa tany ary mamaky bainga ihany?
       25Rahefa voaravony ny tany,
moa tsy dia hapariakany va amin'izay ny nigela sy hafafiny ny komina,
ary hataony mitandahatra tsara ny fromenta sy ny orja amin'ny anjara toerany;
ary ny epaotra kosa, eny an-tsisiny?
       26Ny Andriamaniny no nampianatra azy izany fitsipika izany,
sy nanoro azy.
       27Satria tsy mba ny rambaramba no fivelezana ny nigela,
ary ny komina tsy kodiavana kodiaran-tsarety;
fa ny nigela velezina amin'ny tehina,
ary ny komina amin'ny tsorakazo.
       28Ny fromenta hosena,
fa tandremana tsara ny tsy hivelezana azy lava;
atosika ho eo aminy ny kodiaran-tsarety,
mbamin'ny soavaly, nefa tsy torotoroina izy.
       29Izany koa dia avy amin'ny Tompo'ny tafika;
mahagaga amin'ny fisainany izy, sady be no azony enti-manatanteraka. >