Bokin'Izaia

Toko faha-29

17 Tsy vetivety foana va dia ho zary saha misy hazo mamoa i Libàna, ary ny saha misy hazo mamoa dia atao ho ala?

18 Amin'izany andro izany, ny marenina handre ny tenin'ny boky, ary ny jamba hivoaka amin'ny aizina aman'aizim-pito ka hahita.

19 Ny manetry tena hitombo hafaliana hatrany, amin'ny Tompo, ary ny mahantra indrindra hientan-kafaliana ao amin'Ilay Masin'Israely.

20 Satria lasa tsy hita intsony ny mpampahory ary maty ny mpaniratsira ary ho ringana izay rehetra mamoron-tsain-dratsy,

21 dia ireo manameloka olona noho ny teniny indraim-bava; mamela-pandrika ho an'izay namaky betroka azy eo am-bavahady; ary mamery ny marina amin'ny laingany.

22 Noho izany, izao no lazain'ny Tompo amin'ny taranak'i Jakoba, dia izy izay nanavotra an'i Abrahama: Tsy hisy hahamenatra an'i Jakoba intsony tsy hivaloarika intsony ny handriny.

23 Fa izy sy ireo taranany, rahefa mahita ny asan'ny tànako eo aminy, dia hanamasina ny anarako izy ireo, hanamasina an'Ilay Masin'i Jakoba izy ireo, ary hanaja ny Andriamanitr'Israely. Ireo mivily saina, hianatra fahendrena, ary ireo mimonomonona, handray fampianarana.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1123